JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

podzielona płatność oraz zmiany w podatku VAT w 2018r.

 1 Lutego 2018r. Koszalin

Miejsce szkolenia: sala wykładowa banku SBG ( BGŻ ) ul. Armii Krajowej 8, Koszalin

02 Lutego 2018r. SŁUPSK 

 Miejsce szkolenia: Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13b

  od 9,00 do 14,30 

Wykładowca:  Leszek Lewandowicz

doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; od ponad 10 lat związany z Oddziałem Wielkopolskim SKwP, w którym prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe);

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany VAT w roku 2018:
• Jednolity Plik Kontrolny - kolejne obowiązki dla podatników od dnia 1 stycznia 2018 oraz od dnia 01 lipca 2018r.
• podzielona płatność (split payment),
• rejestr podatników wykreślonych i przywróconych oraz podatników, którzy nie zostali zarejestrowani,
• ograniczenie tajemnicy bankowej i blokowanie rachunku bankowego podatnika,
• zmiany w zakresie obniżenia stawek VAT (załącznik nr 3 do ustawy),
• zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących od 1 stycznia 2018r. ,
• planowana wymiana kas rejestrujących (kasy on-line),,
• publiczny (elektroniczny) rejestr podatników VAT  czynnych ,
• zapłata należności na rzecz podatników VAT czynnych - odpowiedzialność nabywcy za VAT i zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów,
• zmiany w zakresie "ulgi na złe długi",
• zmiany w zakresie warunków zwrotu na rachunek bankowy, inne ( w zależności od przebiegu procesu legislacyjnego),

2. Wybrane problemy VAT na tle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych, m.in.:
• data powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych,
• spóźnione rozliczenie zakupów odwrotnie opodatkowanych;
• dopuszczalność wykreślenia podatnika "z urzędu",
• odliczenie z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego,
• nowe podejście do pierwszego zasiedlenia budynku,
• zasady stosowania stawek obniżonych za żywność,
• obejście przepisów prawa (nadużycia prawa) w orzecznictwie,
• (...)Opłata za szkolenie:   296zł. za jedną osobę/  266zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu – dane wymagane do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnia z rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na adres email:  szkolenia@koszalin.skwp.pl, fax 94/346-38-27 lub listownie.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

  Bank Zachodni WBK

  nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 
Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Polecamy