Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości

Katedra Finansów i Katedra Rachunkowości

 Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowy  w Koszalinie

przy współpracy

Studenckiego Koła Naukowego Finansów Politechniki Koszalińskiej

zapraszają na

 

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY

z Finansów i Rachunkowości

Uczestnicy:

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych


Zakres przedmiotowy:

 • Rachunkowość finansowa

 • Finanse przedsiębiorstwa

 • Analiza finansowa.


Zakres tematyczny:

 • Aktywa i pasywa jednostek gospodarczych

 • Zasady ewidencji na kontach księgowych

 • Sprawozdawczość finansowa jednostki gospodarczej

 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie


  W finale atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe:

 • I miejsce – 1000 zł

 • II miejsce – 600 zł

 • III miejsce – 400 zł

Termin konkursu:

 • I etap - 7 marca 2018- organizowany w szkołach ( formularz testu przesyłany internetowo)

 • II etap (finał) - 21 marca 2018  - 3 najlepszych uczestników z każdej ze szkół ( Wydział Nauk Ekonomicznych politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6e, Koszalin).

  Zgłoszenia szkół proszę przesyłać na adres : konkursfir.pl@gmail.com

 

WYNIKI KONKURSU


 


             

Polecamy