SPECJALISTA DS.VAT

formularz zgłoszeniowy

 SPECJALISTA DS. VAT

z uwzględnieniem najnowszych zmian- warsztaty praktyczne!

Terminy zjazdów:

13-14 lipca 2018;

20-21 lipca 2018 


I. CEL SEMINARIUM

Celem seminarium jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z podatkiem VAT, w szczególności: prawidłowego wystawiania faktur, prawidłowego ustalenia powstania obowiązku podatkowego, prawidłowego ustalenia miejsca świadczenia usług, rozpoznawania transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych. Seminarium daje możliwości zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy, w której rozliczany jest podatek VAT oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Seminarium prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

II. PROGRAM

Łącznie w ramach seminarium zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu:

1.    Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług (6 godzin).

 • Przedmiot i podstawa opodatkowania
 • Sprzedaż opodatkowana, zwolniona, niepodlegająca opodatkowaniu
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Miejsce świadczenia

2.    Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport i import (6 godzin).

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Świadczenia usług
 • Eksport i import

3.    Dokumentacja w zakresie podatku od towarów i usług (7 godzin).

 • Faktury
 • Rejestry i ewidencje
 • Kasy rejestrujące
 • Deklaracje i informacje podsumowujące

4.    Odliczenia i zwrot podatku (6 godzin).

 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • Korekta podatku naliczonego
 • Ulga za złe długi

5. Procedury szczególne (3 godziny).

III. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

IV. TERMIN

Zajęcia prowadzone będą w systemie;

piątek - w godz. 16.00 - 20.30, sobota - w godzinach 8.30 - 15.00

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy. Przewidywany czas trwania kursu -2 tygodnie

Miejsce szkolenia:  siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148, Koszalin (I piętro)

V. CENA

750 zł/os.

675 zł/os.- dla członków wspierających (warunek opłacona składka)

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

V. ZAKOŃCZENIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
 • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Polecamy

  • Świat Księgowych