ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WEDŁUG AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 01.01.2018 r. oraz obowiązki płatników składek

 

  22 luty 2018r.

  od godz. 9:00 do 14:30

Miejsce szkolenia: Koszalin, ul. Zwycięstwa 148

PROGRAM SZKOLENIA:

I.   Zmiany e-zla - Elektroniczne zwolnienie lekarskie - obsługa przez płatnika składek

   1. Korzyści z wproadzenia e-ZLA dla płatnika składek

   2. Korzyści z wprowadzenia e-ZLA dla ubezpieczonych

   3. Co znajduje się na PUE ZUS

   4.  Udzielenie pełnomocnictw do profilu PUE ZUS

   5.  Ustawienia subskrypcji na PUE

   6. Pobranie dokumentów e-ZLA z PUE

   7. Statusy zwolnień lekarskich.

II.  e-Składka- nowy wymiar rozliczeń

   1. Projekt e-składka- uproszczenie zasad opłacania składek od 01.01.2018r.:

   2. NRS- Numer Rachunku Składkowego ( indywidualny rachunek płatnika);

   3. Zasady rozdzielania wpłat dokonanych po 01.01.2018r.

   4. Główne zmiany w sposobie rozliczania wpłat od 01.01.2018r.

   5. Korzyści dla płatnika wynikające z projektu.

III. Aktualizacja programu Płatnik i nowa wersja portalu PUE od 01.01.2018r.  

Omówienie zmian w programie Płatnik i Platforma Usług Elektronicznych (PUE) od 01.01.2018r. Pierwszy z tematów poświęcony jest obsłudze elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od lipca przyszłego roku lekarze będą wystawiali zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni przygotować się do obsługi tych dokumentów. przede wszystkim są to kwestie związane odbiorem e-ZAL, zarządzaniem obiegiem dokumentów, a także archiwizacją e-dokumentów. Drugi z tematów związany jest z wychodzącymi w życie od 01 stycznia 2018r. zmianami w opłaceniu składek. Przedsiębiorcy otrzymują jeden własny rachunek bankowy, na który będą wpłacać składki jedną wpłatą. Trzy lub cztery przelewy zastąpi jeden. To oszczędność czasu i niższe koszty obsługi płatności. Program szkolenia w tym zakresie obejmuje zasady opłacania składek do 31 grudnia 2017r. i od 1 stycznia 2018r., informacje o numerze Rachunku Składkowego, zasady podziału wpłaty na ubezpieczenia i fundusze, zasady rozliczania na poszczególne ubezpieczenia oraz fundusze. Zostaną także przedstawione korzyści wynikające ze zmiany sposobu opłacania składek. Trzeci temat-  omówienie zmian dotyczących aktualizacji oprogramowania programu Płatnik i Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Wykładowca : Marta Wróblewska  

Koszt szkolenia   270zł. za jedną osobę/  243zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu) .

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Zachodni WBK

nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 
 


 

 


 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 Polecamy