Klub Młodego Księgowego

Klub Młodych Księgowych

Witamy serdecznie na stronie Klubu Młodych Księgowych działającego przy Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Koszalinie.

Dnia 27 listopada 2015 roku uchwałą nr 16/2015 został powołany Klub Młodych Księgowych przy Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Koszalinie.

Stowarzyszenie potrzebuje ludzi młodych, ambitnych, chcących pokazać, że zawód księgowego niesie za sobą odpowiedzialność, ale także prestiż i dumę z tego, że jest się księgowym.

Celem Klubu jest:

  1. organizowanie zebrań dyskusyjnych,
  2. organizowanie odczytów,
  3. prowadzenie bezpłatnego poradnictwa fachowego,
  4. inspirowanie do uczestnictwa i organizowanie konkursów wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.
  5. propagowanie zasad etyki zawodowej.

Do Klubu Młodego Księgowego zapraszamy:

  1. członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych przyjętych do Stowarzyszenia przez oddział okręgowy, którzy zadeklarowali przynależność do klubu. 

PIERWSZE WALNE ZEBRANIE

Działając z upoważnienia Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie zwołujemy pierwsze Walne Zebranie Członków w dniu 9 marca 2016r. na godz. 16.30.  Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału w Koszalinie ul. Zwycięstwa 148

Jak zostać członkiem Klubu?

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Klubie Młodych Księgowych, a jesteś już członkiem SKwP Oddziału Okręgowego w Koszalinie wystarczy przesłać deklarację przystąpienia do klubu, którą można pobrać tutaj (kliknij i pobierz)

Jeżeli jesteś zainteresowany Klubem Seniora, a nie jesteś jeszcze członkiem SKwP Oddziału Okręgowego w Koszalinie zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej (kliknij i pobierz) i wysłania deklaracji przystąpienia do Klubu (kliknij i pobierz).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@koszalin.skwp.pl  lub przesłać pocztą: SKwP Koszalin ul. Zwycięstwa 148; 75-613 Koszalin

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

Deklaracja przystąpienia do Klubu Młodego Księgowego (kliknij i pobierz )

Regulamin Klubu Młodego Księgowego (kliknij i pobierz )

Polecamy

    • Świat Księgowych