Klub Seniora

Klub Seniora

Dnia 27 listopada 2015 roku uchwałą nr 16/2015 został powołany Klub Seniora przy Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Koszalinie.

 Celem Klubu jest:

  1. organizowanie zebrań dyskusyjnych,
  2. organizowanie odczytów,
  3. prowadzenie bezpłatnego poradnictwa fachowego,
  4. inicjowanie i organizowanie spędzania wolego czasu np. wycieczki , zajęcia sportowe.
  5. propagowanie zasad etyki zawodowej.

Do Klubu Seniora zapraszamy:

  1. członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych przyjętych do Stowarzyszenia przez oddział okręgowy, którzy zadeklarowali przynależność do klubu / Biegłych Rewidentów /
  2. członków honorowych Stowarzyszenia, którzy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w klubie.
Zarząd Klubu Seniora:

- Mirosława Kaczyńska
- Roman Kot
- Wanda Kostka

Jak zostać członkiem Klubu? 

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Klubie Seniora, a jesteś już członkiem SKwP Oddziału Okręgowego w Koszalinie wystarczy przesłać deklarację przystąpienia do klubu, którą można pobrać tutaj (kliknij i pobierz)

Jeżeli jesteś zainteresowany Klubem Seniora, a nie jesteś jeszcze członkiem SKwP Oddziału Okręgowego w Koszalinie zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej (kliknij i pobierz) i wysłania deklaracji przystąpienia do Klubu (kliknij i pobierz).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@koszalin.skwp.pl  lub przesłać pocztą: SKwP Koszalin ul. Zwycięstwa 148; 75-613 Koszalin.

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

Deklaracja przystąpienia do Klubu Seniora (kliknij i pobierz)

Regulamin Klubu Seniora (kliknij i pobierz )

Polecamy

    • Świat Księgowych