Kluby konsultacyjne

UWAGA!!!!!

W każdy   o s t a t n i    wtorek miesiąca o godz. 15.30 odbywają się spotkania klubowe członków SKwP i biegłych rewidentów.

W trakcie spotkania wykładowca referuje określony temat, a następnie zadawane są pytania i prowadzone dyskusje z uczestnikami.

Bardzo prosimy o nadsyłanie pytań, nurtujących problemów, które chcieliby Państwo, aby były poruszane na spotkaniach klubowych na nasz adres e-mail: szkolenia@koszalin.skwp.pl ( z dopiskiem pytania na spotkania klubowe)

                                                    WYKAZ   TEMATÓW

                        spotkań klubowych biegłych rewidentów i księgowych,
              organizowanych  w Koszalinie  w okresie szkoleniowym 2018-2019 r.

DATA SPOTKANIA  

 TEMAT WYKŁADU, ODCZYTU BĄDŹ INFORMACJI

 25.09.2018r.  godz. 15.30  

Jednorazowa amortyzacja w praktyce (problemy praktyczne po zmianie przepisów).

 30.10.2018r.   godz. 15.30

Zmiany w VAT oraz PIT i CIT w zapowiedziach Ministerstwa Finansów.

27.11.2018r.   godz. 15.30

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 - Inwentaryzacja

  18.12.2018r.  godz. 15.30  

Świadczenie na rzecz pracowników, a koszty i przychody podatkowe.

29.01.2019r.   godz. 15.30

Zmiany w rozliczeniu podatku PIT za rok 2018.

26.02.2019r.   godz. 15.30

Dokumentowanie wydatków w świetle najnowszego orzecznictwa.

26.03.2019r.   godz. 15.30

Prawo Pracy - wybrane zagadnienia.

23.04.2019r.   godz. 15.30

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  28.05.2019r.  godz.  15.30

Świadczenia długoterminowe ZUS, w tym renty i emerytury.

25.06.2019r. godz.  15.30

Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

 Miejsce spotkań:
sala klubowa Oddziału Okręgowego SK Koszalin, ul. Zwycięstwa 148

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny.

Polecamy

    • Świat Księgowych