OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2019 ROKU !

 

1. Stosowanie MSB w praktyce cz. III - Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta (Moduł XVIII, 16 godzin, Rewizja finansowa)

TERMIN: 3-4.06.2019 r.

godz. 8:00 - 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148, Koszalin 


PROGRAM:
I.
Wprowadzenie.
II.
Przegląd wymogów MSB, stosowanych przy wykonywaniu procedur końcowych badania i opracowywaniu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.
Zajęcia praktyczne:
I
. Procedury końcowe badania sprawozdania finansowego.
II.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
III
. Kontrola jakości na poziomie zlecenia badania.
IV. Sprawdzian wiadomości

Wykładowca: Justyna Zakrzewska 

Cena za szkolenie dwudniowe: 700 zł

 

 2. Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych ( Moduł XXVIII, 8 godzin, Rewizja finansowa/Rachunkowość) 

TERMIN: 10.06.2019 r.

godz. 8:00 - 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148, Koszalin  

PROGRAM:
Rewizja finansowa - zagadnienia wynikające z Kodeksu spółek handlowych w procesie badania sprawozdania finansowego:
1. Akceptacja klienta i zlecenia
2. Planowanie badania
3. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rewizja finansowa - inne usługi atestacyjne związane z kodeksem spółek handlowych:
4. Rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji
5. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych - charakterystyka usługi, jej przeprowadzanie i dokumentowanie

Pozostałe zagadnienia powiązane z kodeksem spółek handlowych
6. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w kodeksie spółek handlowych - charakterystyka usługi, jej przeprowadzanie i dokumentowanie 

Wykładowca: Monika Iwaniec

Cena za szkolenie jednodniowe: 350 zł  

 


3. Leasingowa rewolucja w MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego ( Moduł XX, 8 godzin, Rachunkowość) 

 

 

TERMIN: 13.06.2019 r.

godz. 8:00 - 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148, Koszalin  

 

PROGRAM:
1. Wprowadzenie w tym powody opublikowania nowego standardu
2. Daty wejścia w życie i stan zatwierdzenia w UE.
3. Zakres standardu i wyłączenia z zastosowania.
4. Kluczowe definicje, przykłady ilustrujące dołączone do standardu, prezentacja i wymaganie ujawnienia, przepisy przejściowe, zmiany do innych standardów.
5. Pięciostopniowy model rozpoznawania przychodów.
6. Ujęcie księgowe kosztów związanych z umową.
7. Szczególne wytyczne MSSF 15
8. Główne różnice pomiędzy nowym modelem, a dotychczasowymi regulacjami. 
9. Sprawdzian wiadomości.
 

Wykładowca: Maciej Czapiewski

Cena za szkolenie jednodniowe: 350 zł 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Santander Bank Polska
nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Serdecznie zapraszamy!  

Serdecznie zapraszamy!

  

 

 

 
 

  

Polecamy

    • Świat Księgowych