PRAWO PRACY - z uwględnieniem najnowszych zmian na 2019 rok !

PRAWO PRACY - z uwzględnieniem najnowszych zmian na 2019 rok ! 

Termin: 26 luty 2019 r.

9:00 - 14:30

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.:
- akta osobowe
- ewidencja czasu pracy 
- ewidencja urlopowa
- karta wypłaconego wynagrodzenia
- ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego
2. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych:
- przechowywanie akt osobowych przez 50 lat
- przechowywanie akt osobowych przez 10 lat
- raport informacyjny do ZUS
- zasady wydawania akt papierowych oraz kopii akt pracownikom
- zmiany form prowadzenia akt osobowych
- 4 części akt osobowych
- część A, B, C, D akt osobowych - zawartość
3. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dot. czasu pracy:
- zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
- dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji 
- wnioski w dokumentacji czasu pracy
- zmiany wyglądu karty ewidencji czasu pracy
4. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznie:
- j
akie wymagania musi spełniać dokument elektroniczny w e-aktach?
- j
akie metadane będą musiały być zapisane na każdym dokumencie elektronicznym?
- j
akie będą zasady przenoszenia dokumentacji elektronicznej pomiędzy systemami?
- ja
kie zabezpieczenia będą musiały mieć systemy do prowadzenia e-teczek
- c
zy możliwe będzie prowadzenia akt tradycyjnych a dokumentacji czasu pracy elektronicznie?
5. Monitoring pracowników po 25.05.2018 r.
- c
el monitoringu
- o
bowiązek informacyjny
- m
onitoring służbowej poczty elektroniczne
- z
asady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
6.
Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych
- n
owe zasady stosowania telepracy
- i
ndywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
- m
ożliwość stosowania przerywanego czasu prac
- z
miany dotyczące zasiłków opiekuńczych
7.
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
- m
ożliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
- n
owe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
- u
prawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
- z
miany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych
8. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
- d
ata i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
- u
dział związków zawodowych w tworzeniu PPK
- z
asady ustalania i odprowadzania składki na PPK
- z
asady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji
9. Zmiany w płacach 2019 r.
- p
lanowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych

WYKŁADOWCA: EWA BIELECKA - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych    na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

 

Koszt szkolenia:   299 zł. za jedną osobę/  269 zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).
Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.
Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych. POBIERZ

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Santander Bank Polska
nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Serdecznie zapraszamy!  

 


 

 


 

 


 

 


Polecamy

    • Świat Księgowych