Problematyka odpowiedzialności księgowego z uwzględnieniem sytuacji biur rachunkowych i księgowych - pracowników firm.

PROBLEMATYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KSIĘGOWEGO - z uwzględnieniem sytuacji księgowych - pracowników firm oraz biur rachunkowych


 PROGRAM: 

1. Rodzaje rozpatrywanych sytuacji:

 • możliwe układy z udziałem podmiotów:
  - firma
  - księgowy (pracownik lub biuro)
  - ubezpieczyciel
  - fiskus
  - organy postępowania karnego
 • skrzyżowanie z rodzajami odpowiedzialności:
  - cywilna
  - pracownicza
  - podatkowa
  - karna
   

2. Określenie zakresu obowiązków księgowego - wpływ na odpowiedzialność:

 • umowa podstawowa między firmą a księgowym:
  - umowa o pracę
  - umowa o prowadzenie księgowości
   
 • powierzenie obowiązków płatnika
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
 • powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości

3. Odpowiedzialność cywilna:

 • rodzaje odpowiedzialności (kontraktowa, deliktowa, bezpodstawne wzbogacenie)
 • przesłanki odpowiedzialności (szkoda, związek przyczynowy, wina)
 • sankcje:
  - odszkodowanie
  - kara umowna
  - obniżenie wynagrodzenia
  - rozwiązanie umowy
   
 • przedawnienie roszczeń
 • ubezpieczenie OC
  - odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec firmy
  - odpowiedzialność regresywna biura wobec ubezpieczyciela

4. Odpowiedzialność karna:

 • ustalenie osoby ponoszącej odpowiedzialność
 • zasada winy
 • sankcje (kary, zakaz wykonywania zawodu)
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność:
  - korekta deklaracji
  - czynny żal
  - przedawnienie
  - znikomość społecznej szkodliwości
 • odpowiedzialność w zakresie rozliczeń podatkowych i z ZUS 

 

WYKŁADOWCA: KRZYSZTOF JANCZUKOWICZ - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, praktykował jako radca prawny, zajmując się obsługą przedsiębiorstw, a w szczególności rozliczeniami podatkowymi. Prowadzi szkolenia komercyjne oraz zajęcia na studiach podyplomowych (Uniwersytet Gdański oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) z zakresu podatków i odpowiedzialności zawodowej księgowych.

Opłata za szkolenie:  294 zł. za jedną osobę/ 264 zł (dla członków wspierających SK - warunek opłacona składka).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu – dane wymagane do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnia z rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na adres email:  szkolenia@koszalin.skwp.pl, fax 94/346-38-27 lub listownie. 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

  Santander Bank Polska

  nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Serdecznie zapraszamy!   

 

Polecamy

  • Świat Księgowych