Studia podyplomowe -- Rachunkowość

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

we współpracy ze

STOWARZYSZENIEM KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁEM OKRĘGOWYM W KOSZALINIE

organizuje

JEDNOROCZNE STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

Rozpoczynamy nabór na STUDIA PODYPLOMOWE kierunek  Rachunkowość (dwusemestralne) na rok akademicki 2014/2015. Cena za dwa semestry 4500,00 zł. (cztery tysiące pięćset złotych 00/100) wraz z materiałami dydaktycznymi.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (także tytuł licencjata i inżyniera), które chcą podwyższyć dotychczasowe bądź zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Wykładowcami Podyplomowych Studiów są wykładowcy wyższych uczelni w Polsce, współpracujący ze Stowarzyszeniem Księgowych.

Ramowy program przedmiotowy:

 • przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej,
 • podstawy rachunkowości,
 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • zastosowanie komputerów w rachunkowości,
 • opodatkowanie przedsiębiorstw,
 • analiza finansowa,
 • sprawozdawczość i auditing,
 • seminarium z rachunkowości i analizy.

Liczba godzin rachunkowości ogółem: 210 godzin lekcyjnych. Koszt: 4500zł.

Egzaminy z przedmiotów:

 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • analiza finansowa,
 • oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.

ZGŁOSZENIA przyjmowane są w formie listowej, e-mailowej bądź faxem w biurze Stowarzyszenia Księgowych w Koszalinie;

75 - 613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 148, tel. 94 342 - 43 - 85, fax 94 346 - 38 - 27, e-mail: biuro@koszalin.skwp.pl, szkolenia@koszalin.skwp.pl.

Więcej informacji na stronie podyplomowe.ue.poznan.pl (przejdź od razu na stronę) oraz pod numerem telefonu (61) 854-38-38

                                                                                 

  Z A P R A S Z A M Y

 

Polecamy

  • Świat Księgowych