ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH od dnia 1 stycznia 2019 r.

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA) od dnia 1 stycznia 2019 r.

Termin:

06.02.2019 r. - nabór zamknięty

NOWY NABÓR ! - 12.03.2019 r. 

godz.. 9:00 - 14:30 

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148, Koszalin

PROGRAM SZKOLENIA:  

1. Zmiany w zakresie kosztów związanych z samochodami osobowymi:

  • jednakowy limit dla kosztów amortyzacji oraz rat leasingowych,
  • ograniczenia dla kosztów eksploatacji,
  • nowe zasady rozliczania kosztów eksploatacji samochodów, które nie stanowią środków trwałych,
  • przepisy przejściowe.

2. Wyższy limit kosztów z tytułu składek na rzecz organizacji pracodawców.
3. Koszty uzyskania przychodów związane z dopłatami oraz przekazaniem zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy (odliczenie tzw. odsetek nominalnych).
4. Ograniczone możliwości zastosowania stawki CIT 9% (zamiast 15%), w tym z tytułu zaliczek w trakcie roku.
5. Wpłaty na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jako koszty uzyskania przychodów.
6. Zasady odrębnego opodatkowania odpłatnego zbycia tzw. walut wirtualnych.
7. Opodatkowanie dochodu z „pakietu wierzytelności”.
8. Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
9. Istota opodatkowania „niezrealizowanych zysków” (exit tax).
10. Odrębne opodatkowanie dochodu z „praw własności intelektualnych”;
11. Podwyższenie limitów skutkujących nałożeniem obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. 12. Istota zmian w zakresie opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
13. Zaostrzenie przepisów regulujących pobieranie podatku u źródła.
14. Koszty pracy małżonka i małoletnich dzieci jako koszty podatkowe
15. Ułatwienia w rozliczaniu strat podatkowych.
16. Uproszczenie obowiązków informacyjnych.
17. Rozszerzenie zakresu opodatkowania tzw. nieruchomości komercyjnych.
18. Zeznanie CIT-8 za rok 2018.


 Wykładowca: Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; od ponad 10 lat związany z Oddziałem Wielkopolskim SKwP, w którym prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe);

Koszt szkolenia: 294 zł (264 zł dla członków wspierających SK - warunek opłacona składka)

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych. POBIERZ

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Santander Bank Polska

nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

Polecamy

    • Świat Księgowych