Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową niepełnosprawnych osób poszukujących pracy niepozostających zatrudnieniu.

W ramach w/w środków realizowane będą między innymi zadania wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

szkolenia dla mieszkańców Koszalina oraz powiatu koszalińskiego (art. 38 i 40),

Środki te mogą zostać przyznane przedsiębiorcy, którego siedziba, miejsce zamieszkania albo miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej znajduje się na terenie działania PUP w Koszalinie.

W związku z tym, że środki PFRON przeznaczone są na aktywizację osób w 2024 roku i muszą zostać przez PUP wydatkowane do końca bieżącego roku, osoby niepełnosprawne oraz przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej:

•organizacja szkoleń, pokój 407 i 408 (IV piętro), tel. 094/34 55 754 lub 094/34 55 755,

•doradca klienta osób niepełnosprawnych, pokój 107 (I piętro), tel. 094/34 55 717.

ZAPRASZAMY!

Pozostałe aktualności

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000