RELACJA

Z KONKURSU KADROWO - PŁACOWEGO

           

Zgodnie z harmonogramem konkursu, 5 kwietnia 2024 r. została przesłana drogą mailową do szkół ponadpodstawowych propozycja wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu Kadrowo-Płacowego pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Szkoły kształcące w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości mogły również zasięgnąć informacji na ten temat ze stron internetowych  i facebooka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Do 10 kwietnia 2024 r. 10 szkół z następujących województw potwierdziło chęć uczestnictwa  w Konkursie:

  • lubuskie – Zespół Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 2 w Gorzowie Wlkp.
  • małopolskie – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
  • podlaskie – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 im. 18 Dywizji Piechoty w Łomży
  • pomorskie – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku
  • śląskie – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
  • wielkopolskie – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie
  • zachodniopomorskie – Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie

Do pierwszego etapu szkolnego, który odbył się 12 kwietnia br. na terenie zgłoszonych szkół przystąpiło 149 uczestników, z których 21 zakwalifikowało się do etapu międzyszkolnego. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań, w tym 10 zadań wymagało obliczeń rachunkowych.

Zgodnie z harmonogramem, 18 kwietnia 2024 r. odbył się drugi etap Konkursu w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie. Uczestniczyło w nim 15 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali zadania tekstowe polegające na obliczaniu składników wynagrodzeń.

22 kwietnia 2024 r. została przekazana informacja do szkół uczestniczących w etapie międzyszkolnym o wynikach drugiego etapu Konkursu i osobach zakwalifikowanych do finału.

24 kwietnia 2024 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – szkole, z którą Organizator Konkursu – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie –podpisał Porozumienie o współpracy, odbył się finał konkursu.

Wykorzystując grę Kahoot przeprowadzono w obecności widowni – uczniów klasy Technik Rachunkowości  ZS nr 1 - teleturniej „Jeden z dziesięciu”. Uczestnicy odpowiadali na 37 pytań testowych wymagających wiedzy kadrowej i płacowej oraz sprawnego liczenia. Biorąc pod uwagę ilość prawidłowych odpowiedzi i czas potrzebny na ich rozwiązanie wyłoniono trzech laureatów:

I miejsce zajęła Noemi Gogoc z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim

II miejsce  – Krystian Sokoliński z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

III miejsce – Wojciech Szymański z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić dwie osoby:

Bartosza Żuchowskiego  z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Weronikę Czaję z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku

Uroczyste wręczenie nagród:

Tabletu iPad 10 gen., którego fundatorem była AKANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło
w dniu 7 czerwca br. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w trakcie obchodów DNIA KSIĘGOWEGO;

Tabletu iPad 9 gen., którego fundatorem była DEGA Spółka Akcyjna oraz

Tabletu SAMSUNG Galaxy, którego fundatorem został Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. nastąpiło
8 czerwca 2024 r. w dniu obchodów DNIA KSIĘGOWEGO organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie.

Bony do EMPIKU ufundowane przez FUNDACJĘ CHŁOPAKI ZNAD MORZA zostaną wręczone z uwagi na nieobecność osób wyróżnionych na zakończeniu roku szkolnego.

Wszystkie pytania i zadania zostały zweryfikowane pod kątem podstawy programowej kwalifikacji EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, oraz poprawności obliczeń i obowiązujących zasad Kodeksu Pracy
i Cywilnego.

Pozostałe aktualności

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000