Koszaliński Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zawarł 26 marca 2024 roku kolejne porozumienie o współpracy. W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku:

  • mgr inż. Renata Draszanowska – Dyrektor Szkoły,
  • dr Anny Paszkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Koszalińskiego SKwP,
  • mgr Mirosława Kaczyńska – Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Koszalińskiego SKwP

uroczyście podpisały w obecności uczniów umowę o współpracy. Ma ona na celu sformalizowanie działań i organizację wspólnych inicjatyw Oddziału SKwP w Koszalinie oraz Szkoły. Ideą współpracy jest zbliżenie środowiska nauczycieli i uczniów ze środowiskiem osób wykonujących zawód księgowego, kadrowego i płacowego. Służyć to będzie podnoszeniu kwalifikacji, pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności z rachunkowości, finansów, kadr i płac. Umożliwi to zwiększenie poziomu aktywizacji uczniów oraz rozwój obu stron. Współpraca ta przyniesie korzyści zarówno Szkole, jak i SKwP.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000