Dnia 10 czerwca 2024 roku Oddział Koszaliński Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zawarł porozumienie o współpracy z kolejną szkołą Regionu- Zespołem Szkół nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku. Sygnatariuszem porozumienia był pan Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki.

Porozumienie uroczyście podpisali:

  • Monika Szymańska – Dyrektor Szkoły,
  • Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
  • Anna Paszkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Koszalińskiego SKwP,
  • Mirosława Kaczyńska – Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Koszalińskiego SKwP

Porozumienie ma na celu współpracę między Szkołą a Oddziałem w zakresie promowania  nauki rachunkowości i zawodu księgowego wśród uczniów szkoły. Organizacja wspólnych inicjatyw pozwoli na zbliżenie nauczycieli przedmiotu, uczniów klas technika ekonomisty i rachunkowości z osobami praktycznie wykonującymi zawód księgowego. Przyczyni się  do poszerzenia wiedzy  zarówno praktyków, nauczycieli jak i uczniów szkoły.

Organizowane przez Oddział liczne konkursy przedmiotowe pozwolą także na aktywizację uczniów
i zwiększenie  zainteresowania zawodem księgowego.

Podpisanie umowy poprzedziła prelekcja dla uczniów na temat. Rachunkowość- źródła.

W ramach prelekcji przedstawiono zarówno historię  rachunkowości  jako dziedziny wiedzy jak
i historię Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pozostałe aktualności

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000