Stanowisko ds. rachunkowości Zakładu

Miejsce pracy: Koszalin, Numer ref. 69/2023

Zadania: Prowadzenie ksiąg rachunkowych oddziału dla Zakładu oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
• wykształcenie średnie
Mile widziane:
• wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, finanse)

 • minimum 3 lata pracy związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowychJeśli posiadasz poniższe kompetencje:
  • podstawową znajomość ustawy o rachunkowości,
  • podstawową znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • podstawową znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • rozwiązywanie problemów,
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
  • orientację na cel,
  • orientację na jakość,
  • komunikację,
  • współpracę,
  • elastyczność,
  • nastawienie na rozwój.

To zapraszamy do aplikowania przez formularz aplikacyjny, wybierając Aplikuj na dole oferty, ew. korespondencyjnie na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Oddział w Koszalinie
ul. Fałata 30, 75-434 Koszalin
Wydział Kadrowo-Płacowy

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat
• CV
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie


W przypadku składania dokumentów w formie papierowej należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę o treści : ’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.’
Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie oświadczenia o następującej treści: ’Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji.’
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce ’Praca w ZUS’.


Dodatkowe informacje:

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie wiedzy niezbędnej na oferowanych stanowisku w zakresie podanym
  w ogłoszeniu,
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • nadesłanych dokumentów nie zwracamy,
  • oferty niekompletne, niepodpisane, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  • za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji (formularz aplikacyjny)/wpływu korespondencji do Oddziału ZUS
  w Koszalinie w godzinach urzędowania.

 

Termin składania dokumentów 7.05.2023 r.

Zachęcamy do składania dokumentów, oferując:
• umowę o pracę,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dopłatę do wypoczynku i zajęć sportowych,
• bogaty program szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów,
• atrakcyjne pakiety ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie w PZU.

Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
  • sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż., polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, konieczność poruszania się po całym obiekcie, konieczność odbywania podróży służbowych, budynek 4-kondygnacyjny z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze, wejście do budynku jest zorganizowane
z poziomu chodnika, drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000