Kluby konsultacyjne

W każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 15.30 odbywają się spotkania klubowe członków SKwP i biegłych rewidentów.
W trakcie spotkania wykładowca referuje określony temat, a następnie zadawane są pytania i prowadzone dyskusje z uczestnikami.
Bardzo prosimy o nadsyłanie pytań, nurtujących problemów, które chcieliby Państwo, aby były poruszane na spotkaniach klubowych na nasz adres e-mail: szkolenia@koszalin.skwp.pl ( z dopiskiem pytania na spotkania klubowe)
                                                   

WYKAZ   TEMATÓW
spotkań klubowych biegłych rewidentów i księgowych,
organizowanych  w Koszalinie  w okresie szkoleniowym 2019-2020 r.

 

DATA SPOTKANIA   

 TEMAT WYKŁADU, ODCZYTU BĄDŹ INFORMACJI

 17.09.2019r.  godz. 15.30   

Samochód w firmie w świetle przepisów podatkowych

 29.10.2019r.    godz. 15.30

Jednolity Plik Kontrolny - zmiany.

26.11.2019r.    godz. 15.30

Inwentaryzacja - najczęściej występujące nieprawidłowości.

  17.12.2019r.  godz. 15.30   

Płatnik - ustalanie wysokości zaliczki w podatku dochodowym (PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11)

28.01.2020r.    godz. 15.30

Podatek dochodowy w działalności - wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

25.02.2020r.    godz. 15.30

Polityka rachunkowości - wybrane zagadnienia

31.03.2020r.    godz. 15.30

Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych i inne składniki majątkowe w ujęciu podatkowym i rachunkowym

28.04.2020r.    godz. 15.30

Prawo pracy - wybrane zagadnienia.

  26.05.2020r.   godz.  15.30

Wartości Niematerialne i Prawne - wybrane zagadnienia.

30.06.2020r. godz.   15.30

Prawa i obowiązki podatników na gruncie ordynacji podatkowej.

 

Miejsce spotkań: 
sala klubowa Oddziału Okręgowego SK Koszalin, ul. Zwycięstwa 148

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO