Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Jerzy Koniecki
Wiceprezes dr Teresa Cebrowska
Wiceprezes dr hab. prof. US Stanisław Hońko
Skarbnik Bożena Wilk
Sekretarz Leszek Lewandowicz

Członkowie:

 1. Grzegorz Bosy
 2. Agnieszka Gajewska
 3. Kazimierz Jarosz
 4. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska
 5. Adam Kęsik
 6. Anna Socha
 7. Arkadiusz Szeląg
 8. Franciszek Wala
 9. dr Katarzyna Zasiewska

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych tj.:

 1. Małgorzata Sokół-Kreczko – prezes Zarządu O/O w Białymstoku
 2. Sabina Urbańska – prezes Zarządu O/O w Bielsku-Białej
 3. dr Grażyna Voss – prezes  Zarządu O/O w Bydgoszczy
 4. Joanna Nowowiejska-Fedecka – prezes Zarządu O/O w Częstochowie
 5. Zdzisław Gładki – prezes Zarządu O/O w Elblągu
 6. Dorota Kania – prezes Zarządu O/O w Gdańsku
 7. Łukasz Drewniak – prezes Zarządu O/O w Gorzowie Wlkp.
 8. Henryk Herman – prezes Zarządu O/O w Katowicach
 9. Halina Gąsior-Mikulska – prezes Zarządu O/O w Kielcach
 10. Danuta Buchowiecka – prezes Zarządu O/O w Koszalinie
 11. dr Łukasz Górka – prezes Zarządu O/O w Krakowie
 12. Karina Grobelny – prezes Zarządu O/O w Legnicy
 13. Stefan Czerwiński – prezes Zarządu O/O w Lublinie
 14. Alina Gumkowska – prezes Zarządu O/O w Olsztynie
 15. Sebastian Kuś - prezes Zarządu O/O w Opolu
 16. prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes Zarządu O/W w Poznaniu
 17. Janusz Czerwieniec – prezes Zarządu O/O w Radomiu
 18. Krzysztof Cieśla – prezes Zarządu O/P w Rzeszowie
 19. Teresa Kamińska – prezes Zarządu O/O w Suwałkach
 20. Jerzy Czechowicz – prezes Zarządu O/O w Toruniu
 21. Krystyna Urbaniak – prezes Zarządu O/O we Włocławku
 22. prof. dr hab. Zbigniew Luty – prezes Zarządu O/D we Wrocławiu
 23. Bolesław Tatarzycki – prezes Zarządu O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Główna Komisja Rewizyjna

1.    Ewa Komorowska – przewodnicząca
2.    Bożena Pustelnik – zastępca przewodniczącej
3.    Agnieszka Czarnecka – członek
4.    Jerzy Dopierała – członek
5.    Władysław Lis – członek
6.    Jadwiga Szafraniec – członek
7.    Aleksandra Trawińska – członek

Główny Sąd Koleżeński

1. Waldemar Molenda - przewodniczący
2. Małgorzata Trentowska - zastępca przewodniczącej
3. Ewa Skórzewska - sekretarz
4. Elżbieta Bochenek - członek
5. Kubiak Damian - członek
6. Łopacki Jerzy - członek
7. Mazur Marek - członek

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO