Koło Biur Rachunkowych

Koło Biur Rachunkowych

Dnia 27 listopada 2015 roku uchwałą nr 16/2015 zostało powołane Koło Biur Rachunkowych przy Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Koszalinie.

Ideą Koła Biur Rachunkowych jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami usługowo zajmującymi się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, integracja środowiska zawodowego, motywowanie do nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem Koła jest:

  1. organizowanie zebrań dyskusyjnych,
  2. organizowanie odczytów,
  3. prowadzenie bezpłatnego poradnictwa fachowego,
  4. inicjowanie i organizowanie samokształcenia członków, uczestniczenie przy tworzeniu zasad Dobrych Praktyk w Rachunkowości i ich upowszechnianiu.
  5. propagowanie zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości oraz przystępowania biur do grona sygnatariuszy tego Kodeksu.
  6. analizowanie potrzeb środowiska zawodowego biur rachunkowych i ujawnianie potrzeb zbieżnych z celami i zadaniami oddziału
  7. inspirowanie form działalności oddziału adekwatnych do specyficznych potrzeb i charakteru pracy księgowych zatrudnionych w biurach rachunkowych


Do Koła Biur rachunkowych zapraszamy:

  1. członków wspierających przyjętych do Stowarzyszenia przez oddział okręgowy, a zamieszkałych lub pracujących na terenie działania koła.

Jak zostać członkiem Koła?

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Kole Biur Rachunkowych, a jesteś już członkiem SKwP Oddziału Okręgowego w Koszalinie wystarczy przesłać deklarację przystąpienia do klubu, którą można pobrać tutaj (kliknij i pobierz). 

Jeżeli jesteś zainteresowany Kołem Biur Rachunkowych, a nie jesteś jeszcze członkiem wspierającym SKwP Oddziału Okręgowego w Koszalinie zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej i wysłania deklaracji przystąpienia do Klubu (kliknij i pobierz) .

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@koszalin.skwp.pl  lub przesłać pocztą: SKwP Koszalin ul. Zwycięstwa 148; 75-613 Koszalin

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO