Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
444,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników porcji wiedzy wymaganej dla umiejętności rozliczania estońskiego CIT.

Z każdym kolejnym rokiem rosną obciążenia ZUS i PIT. Także spółki rozliczające zwykły CIT zmagają się z zaostrzaniem regulacji podatkowych.

W tym otoczeniu estoński CIT jawi się jako atrakcyjna forma opodatkowania dla spółek rozliczających zwykły CIT oraz dla przedsiębiorców opodatkowanych PIT.

Choć blask estońskiego CIT działa na wielu właścicieli i menadżerów, to ryczałt nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Estoński CIT ma też swoje cienie.

Podczas szkolenia kompleksowo przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od spółek według stanu prawnego od 2023. Ze szczególnym uwzględnieniem omawiane będą zagadnienia dotyczące ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zostaną również poruszone problemy bilansowe, z jakimi zmagają się księgowi się w związku z wejściem i rozliczaniem estońskiego CIT.

Szkolenie adresowane jest dla księgowych pracujących w spółkach i w firmach JDG, którzy już rozliczają, jak i przygotowują się do rozliczania ryczałtu.  Szkolenie przeznaczone jest także dla właścicieli i kadry menadżerskiej w tych spółkach i firmach JDG.

Wykładowca: Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

PROGRAM

1. Istota i korzyści ze stosowania estońskiego CIT.

2. Kto może skorzystać z ryczałtu?

a. Jakie warunki trzeba spełnić, by wejść w ryczałt?

b. Czego trzeba uniknąć?

3. Czynności przygotowawcze przed wejściem w ryczałt.

a. Dlaczego polityka rachunkowości staje się najważniejszym dokumentem dla spółek na estońskim CIT?

b. Modyfikacja zakładowego planu kont.

c. Wyodrębnienie zysków w kapitale własnym.

d. Wyrównanie różnic przejściowych (korekta wstępna).

 • Jak wypełnić CIT/KW?
 • Jak zaksięgować hipotetyczny podatek do zapłaty?

e. Dochód z przekształcenia.

f. Rozliczenie straty podatkowej.

4. Wejście w estoński CIT.

a. Jak długo trwa opodatkowanie estońskim CIT?

b. Zawiadomienie ZAW-RD.

c. Oświadczenie OSW-RD.

d. Czy i jak można wejść w estoński CIT w trakcie roku podatkowego?

 • Do kiedy złożyć ZAW-RD?
 • Zenanie CIT-8 za niepełny rok podatkowy. Do kiedy?
 • Co ze sprawozdaniem finansowym? Czy badać? Czy składać do KRS?

5. Dochód z tytułu podzielonego zysku.

a. Zasady opodatkowania wypłaty dywidendy.

b. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy. Zaliczka na poczet dywidendy a KSH. Uwaga na błędy.

c. Stawka CIT od wypłaty dywidendy.

d. Termin zapłaty podatku CIT. Zmiany od 2023 r.

e. Wypłata dywidendy a podatek PIT.

6. Dochód z tytułu ukrytych zysków?

a. Jak rozpoznawać ukryte zyski?

b. Stawka podatku i termin zapłaty podatku.

c. Najem.

d. Usługi specjalistyczne.

e. Udostępnienie personelu. Najem ruchomości.

f. Pożyczki.

g. Samochody służbowe do celów prywatnych.

h. Zatrudnienie w spółce. Benefity.

i. Reprezentacja, reklama. Darowizny.

j. Noclegi, bilety, podróże służbowe.

k. Inne.

7. Które wydatki będą niezwiązane z działalnością gospodarczą?

a. Czym się kierować przy identyfikacji wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

b. Stawka podatku i termin zapłaty podatku.

c. Samochody służbowe dla pracowników.

d. Kary i odszkodowania.

e. Odsetki.

f. PFRON.

g. Reprezentacja.

h. Wydatki, na które nie ma faktury.

i. Zakupy prywatne kartą służbową.

j. Usługi gastronomiczne. Alkohol.

k. Niedobory.

l. Inne.

8. Podatek od nieujawnionych operacji gospodarczych.

a. Kiedy występuje dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych?

b. Faktury dotyczące 2022 r. otrzymane w 2023 r. Czy to jest groźne?

c. Jak zminimalizować ryzyko?

9. Zamknięcie roku w spółce na estońskim CIT.

a. Jakie obowiązki w związku z zamknięciem roku?

b. Co będzie rocznym sprawozdaniem finansowym w spółkach, które weszły w trakcie roku?

c. Deklaracja CIT-8E.

d. Rezygnacja z estońskiego CIT.

e. Utrata prawa do ryczałtu

10. Podatek po wyjściu z estońskiego CIT.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera lub tabletu: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

 

Zapraszamy serdecznie!

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander S.A.  40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej trzy dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000