Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
400,- zł od osoby
360,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

Szkolenie jest dwudniowe, skierowane do osób, które planują otworzyć działalność gospodarczą i potrzebują informacji o podstawowych obowiązkach w rozliczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.  Decyzje, które musi podjąć przedsiębiorca zależą m.in. od rodzaju działalności, wyboru formy prawnej, kontrahentów, z którymi będzie współpracował. W jednej firmie bardziej korzystny będzie wybór ryczałtu jako formy opodatkowania, innym bardziej opłaci się rozliczanie podatku na zasadach ogólnych. Czy zostać podatnikiem VAT czynnym (co oznacza prowadzenie ewidencji i rozliczeń tylko w formie elektronicznej), a może lepiej wybrać zwolnienie w tym zakresie? Czy i kiedy trzeba zakupić kasę fiskalną?

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w sposób jasny i przejrzysty obowiązujących przepisów prawa, tak aby każdy przedsiębiorca mógł samodzielnie podjąć decyzję dla swojej działalności najlepszą. Poruszane tematy zostaną zilustrowane przykładami.

Prowadząca szkolenie: Anna Kropidłowska

Wieloletni wykładowca z zakresu podatków. Praktyk w organach skarbowych i na stanowisku głównego księgowego. Współpracownik kancelarii podatkowej opracowujący opinie prawne i pisma procesowe.

 • Szkolenie odbywa się w trybie popołudniowym w godz. 16:45-20:00

Tematyka szkolenia:

 1. Podstawowe informacje:
 • dostępne formy prowadzenia działalności - wymagania formalne
 • Konstytucja Biznesu oraz źródła informacji dla przedsiębiorców
 • rejestracja działalności w CEIDG lub KRS
 • działalność nierejestrowana: dla kogo i pod jakimi warunkami?
 • e-Urząd Skarbowy oraz ZUS PUE: jak z nich korzystać?
 1. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej. Przychód a dochód:
 • zasady ogólne (CIT, PIT): wymagane ewidencje, wysokość podatku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • formy uproszczone (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa): czy naprawdę są takie korzystne - warunki, które trzeba spełnić, wymagane ewidencje, stawki podatku i rozliczenia z urzędem skarbowym
 • jak rozliczyć w podatku dochodowym dostępne formy wsparcia dla osób zakładających firmę?
 1. Każdy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT:
 • co oznacza podatnik VAT zwolniony: uproszczenia w rozliczeniu w zamian za brak możliwości odliczania podatku z faktur zakupu
 • co oznacza podatnik VAT czynny: wymagane ewidencje, obowiązek wystawiania faktur sprzedaży, stawki podatku i rozliczenia z urzędem skarbowym
 • proces rejestracji podatnika VAT czynnego: wymagania wobec przedsiębiorcy, możliwe problemy
 • rozliczanie podatku VAT według metody kasowej: dla kogo, jakie korzyści i jakie minusy?
 • kto ma obowiązek zainstalować kasę fiskalną i od kiedy?
 1. Inne rozliczenia publicznoprawne: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowe, opłaty za śmieci, opakowania itp.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne: jakie składki i dla kogo są obowiązkowe, jak się zgłosić, z jakich ulg można skorzystać?

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Szkolenie odbywa się w trybie popołudniowym w godz. 16:45-20:00
 • Koszt szkolenia - 400 zł/os. - /  360 zł dla członków wspierających

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000