Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
240,- zł od osoby
216,- zł Cena dla członków wspierających SKwP w Koszalinie
Zapisz się

CEL: WSKAZÓWKI - jak obronić rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Odpowiemy na pytania:

 • Dlaczego prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF/MSR to za mało?
 • Jakie są cele i wytyczne organów administracji skarbowej przy badaniu ksiąg w procesie weryfikacji rozliczeń podatkowych?
 • Jak zminimalizować ryzyko popełnienia błędów w prowadzeniu ksiąg na potrzeby rozliczeń podatkowych?
 • Czemu służy wzruszenie domniemań wiarygodności ksiąg podatkowych i jakie są jego skutki?
 • Jak uchronić osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe przed zarzutami uszczupleń podatkowych i przed sankcjami karnymi?
 • Gdzie szukać wsparcia ?

Szkolenie przeprowadzone zostanie:

 • przez doradcę podatkowego z wieloletnim stażem w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności zawodowe,
 • z wykorzystaniem opracowanych i przećwiczonych metod stosowanych w codziennej obsłudze klientów Kancelarii z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych praktyk organów administracji skarbowej,
 • z wykorzystaniem przykładów z życia – kazusów podatkowych i sposobu ich rozwiązywania,
 • z wykorzystaniem przesłanych wcześniej pytań uczestników,
 • z wykorzystaniem mini ankiety przeprowadzonej przez wykładowcę na początku szkolenia,
 • z dyskusją merytoryczną w czasie ostatniej godzinie szkolenia.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w  godz. 9:00 do godz. 14:15 (6 godzin lekcyjnych).

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:45 przerwa
12:45 - 14:15 szkolenie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: dr Kalina Kunowska - doradca podatkowy z 30 letnim stażem

Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego S. C. Krzysztof Kunowski - doradca podatkowy, Kalina Kunowska - doradca podatkowy w Gdańsku działającej na rynku krajowym i zagranicznym od 1992 roku.
Członek: Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego przy Ministra Finansów III, V i VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych kompleksowo wspierająca podatników zarówno na etapie przygotowania do wszelkich kontroli, jak i podczas ich trwania. Ekspert podatkowy specjalizująca się w VAT, w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych (ekspert od prowadzenia sporów podatkowych (tax litigation), w bezpiecznej optymalizacji podatkowej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz ograniczaniu ryzyka odpowiedzialności osobistej w sprawach podatkowych. Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego – liczne szkolenia i warsztaty m.in. dla przedsiębiorców i doradców podatkowych. Były konsultant Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Stażystka California International Business University w San Diego USA w 2012 roku – staż w zakresie zapobiegania unikania podwójnego opodatkowania oraz niekonwencjonalnych metod nauczania. Wieloletni wykładowca wyższych uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (Strategie podatkowe przedsiębiorstwa, Polityka podatkowa a sukces firmy, VAT w działalności gospodarczej, Doradztwo podatkowe w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Procedury z zakresu zobowiązań podatkowych) oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (Zarządzanie podatkami i Międzynarodowe rozliczenia podatkowe) oraz podyplomowego Studium Podatki i Prawo podatkowe Uniwersytetu Gdańskiego (VAT).
Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku.

OPŁATA:

Koszt szkolenia: 240 zł od osoby.

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000.

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000