Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Najnowsze, nadchodzące zmiany w prawie pracy w roku 2019 oraz na rok 2020!

Najnowsze, nadchodzące zmiany w prawie pracy w roku 2019 oraz na rok 2020!

Miasto:
Koszalin
Data rozpoczęcia:
2019-10-18
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
298,- zł od osoby,
268,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
zapisz się

PROGRAM 

1. Pracownicze Plany Kapitałowe:

 • najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych - obligatoryjne członkostwo na start; kto, kiedy i jak musi się zapisać
 • ogólne zasady Pracowniczych Planów kapitałowych
 • obowiązki pracodawcy ; wpłaty dokonywane w ramach PPK, obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • koszty zarządzania PPK
 • pracownik w PPK
 • wystąpienie z PPK i co dalej
 • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy
 •  rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika; rodzaj wpłat,  zachęty do inwestowania od Państwa
 • wykroczenia ścigane przez PIP
 • zmiany w ustawie o PPK

2. Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019r:

 • Akta osobowe, ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopowa, ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego
 • Karta wypłaconego wynagrodzenia
 • Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznie

3. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych:

 • Nowe zasady stosowania telepracy
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
 • Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy
 • Zmiany dotyczące zasiłków opiekuńczych

4. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych:

 • Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
 • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
 • Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
 • Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych
 • Weryfikacja liczby członków związku
 • Informacja o liczbie członków związku po nowemu
 • Zwolnienia na czynności doraźne
 • Ochrona stosunku pracy

   5. Zmiany w Kodeksie Pracy – od 07.09.2019r.:

 •  Stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację 
 •  Przyznanie pracownikowi w wieku przedemerytalnym zatrudnionemu na czas określony prawa do żądania przywrócenia do pracy w przypadku bezprawnego wypowiedzenia
 • Zmiany w wydawaniu świadectwa pracy

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 14.30
miejce: Koszalin, ul. Zwycięstwa 148

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe, 
 • przerwy kawowe, 
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
 • obiad. 

DODATKOWE INFORMACJE:

WYKŁADOWCA: EWA BIELECKA: absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

tel.  094 342 43 85

fax. 094 346 38 27

e-mail: biuro@koszalin.skwp.pl lub szkolenia@koszalin.skwp.pl

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@koszalin.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO