Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
334,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Nowe obowiązki pracodawcy w stosunku do osób pracujących przy komputerze  - szkolenie zawierające wskazówki praktyczne w zakresie przygotowania dokumentacji dot. dofinansowania do okularów oraz doposażenia stanowisk pracy.

Szkolenie online 6 godzin wykładowych

Program szkolenia:

1.  Nowa treść rozporządzenia i konieczność dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych

 • Co się zmieniło i od kiedy?
 • Kogo dotyczą przepisy w zakresie nowego wyposażenia stanowiska pracy?
 • Kiedy pracownikowi przysługuje refundacja okularów lub szkieł kontaktowych i czy jest to obowiązek pracodawcy?
 • Ile czasu ma pracodawca na wprowadzenie zmian?
 • Konsekwencja niewprowadzenia zmian od 17.11.2023r.

2. Prawidłowa treść  zarządzeń i wniosków obowiązujących w zakładzie

 • Zasady dofinansowań do okularów lub szkieł,
 • Tworzenie procedur wewnątrzzakładowych regulujących finansowanie i dofinansowanie okularów lub szkieł kontaktowych,
 • Wnioski o dofinasowanie oraz procedury ich akceptacji,
 • Dokumentacja związana z wnioskami o doposażenie stanowiska pracy, akceptacje i potwierdzanie czasu pracy,
 • Wnioski pracowników o podnóżek i uchwyt na dokumenty,
 • Dodatkowy monitor, klawiatura i mysz – obowiązek czy dobrowolność?
 • Zarządzenia/regulaminy w zakładzie – przykłady zapisów.

3. Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem zmian zakładzie.

 • Jak przeprowadzić obowiązkowe konsultacje z pracownikami?
 • Obowiązkowa dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie konsultacji,
 • Konsekwencje braku konsultacji

4. Praca na laptopie lub tablecie a obowiązki pracodawcy.

 • Dlaczego nie dla wszystkich urządzeń mają zastosowanie przepisy rozporządzenia?
 • Różnica między systemami przenośnymi nieprzeznaczonymi a przeznaczonymi do użytkowania na danym stanowisku pracy.

5. Praca zdalna  - obowiązki pracodawcy.

 • Zmiany w dokumentacji związanej z wykonywana pracą zdalną lub hybrydową,
 • Nowe potwierdzenia zapoznania z oceną ryzyka oraz informacją zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
 • Konieczność doposażenia w monitor lub podkładkę pod laptopa – obowiązek czy dobrowolność,
 • Kiedy krzesło i biurko od pracodawcy będą obowiązkowe

6. Obowiązek przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

 • Co to jest i jak przeprowadzić?
 • Lista kontrola ułatwiająca dokonanie oceny.

7. Aktualne stanowiska PIP i MRPIPS.

 

ProwadzącaMariola Niełacna  - Prowadząc szkolenia dzielę się swoim ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku starszego inspektora pracy – specjalisty oraz oskarżyciela publicznego w Państwowej Inspekcji Pracy. Poznałam relacje konfliktowe między pracownikiem a pracodawcą, słabe strony przedsiębiorców oraz przyczyny wielu podstępowań sądowych. Uzyskałam specjalizację w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstw przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową i pełniłam funkcję oskarżyciela publicznego na salach sądowych. Od 8 lat świadczę usługi doradcze - pomagam pracodawcom zmierzyć się z przepisami prawa pracy i specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Przygotowuję dla firm dokumentację wewnątrzzakładową, przeprowadzam audyty, wdrażam dobre praktyki i staram się podpowiadać najlepsze rozwiązania w trudnej sytuacji zakładu lub konfliktu z pracownikiem.  Wykładam prawo pracy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prowadzę szkolenia zawodowe oraz dokształcające współpracuje z kancelarią prawną. Wiedza zdobyta dzięki studiom podyplomowym z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dodatkowo rozszerza mój profil działalności.

 

Termin szkolenia: 22.05.2024 r. (środa) godz. 9:00-14:00

Harmonogram szkolenia:

8.45 - 9.00 - logowanie się do transmisji
9.00 - 14.00 – zajęcia (w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy)

Miejsce szkoleniaonline

Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez Internet. Na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie (link) do spotkania video z wykładowcą. Prosimy o podawanie własnych/indywidualnych adresów e-mail. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem/kamerą,
 • stabilny dostęp do Internetu

 

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

 • 334 zł od 1 osoby
 • 300 zł od 1 osoby dla członków Oddziału Koszalińskiego SKwP  mających opłacone składki za bieżący rok. Osoby korzystające ze zniżki proszone są o adnotację w polu ”informacje dodatkowe” z jakiego rodzaju zniżki korzysta.

Forma płatności:

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000