Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
334,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków
Zapisz się

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Oddział w Koszalinie


ZAPRASZA NA SZKOLENIE ONLINE:

"Podatek od nieruchomości - wybrane zagadnienia"

PROGRAM

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w tym:
  a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
  b) pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”,
  c) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
  d) opodatkowanie urządzeń technicznych,
  e) sieci techniczne,
  f) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
  g) zbiorniki,
  h) drogi,
  i) wiaty
  j) wolno stojące instalacje, maszty antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
  k) tymczasowe obiekty budowlane,
  l) place, place pod śmietnik, ogrodzenia,
  m) przyłącza.
 2. Wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości, księgi wieczyste a podatek od nieruchomości, możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi, Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości.
 3. Określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  a) zasady określania powierzchni gruntów,
  b) powierzchnia użytkowa budynku,
  c) dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
  d) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
  e) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
  f) budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
  g) modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
 4. Podatnik podatku od nieruchomości:
  a) właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
  b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
  c) użytkownik wieczysty podatnikiem podatku od nieruchomości,
  d) posiadacz zależny – posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 5. e) odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe.

 

 1. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
  a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
  c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
  d) sprzedaż nieruchomości,
  e) likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
  f) deklaracje w podatku od nieruchomości,
  g) terminy zapłaty podatku.
 2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
 3. Organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości, przedawnienie podatku od nieruchomości.
 4. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych dotyczące podatku od nieruchomości.
 5. Pytania i odpowiedzi.

 

Prowadząca: Małgorzata Klara Rumowska – radca prawny, wieloletni wykładowca.

 

Termin szkolenia: 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 9:00-14:00

Harmonogram szkolenia:

8.45 - 9.00 - logowanie się do transmisji
9.00 - 14.00 – zajęcia (w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy)

Miejsce szkoleniaonline

Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez Internet. Na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie (link) do spotkania video z wykładowcą. Prosimy o podawanie własnych/indywidualnych adresów e-mail. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały

szkoleniowe w formie elektronicznej.
Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem/kamerą,
 • stabilny dostęp do Internetu

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

 • 334 zł od 1 osoby
 • 300 zł od 1 osoby dla członków wspierających Oddział SKwP w Koszalinie, mających opłacone składki za bieżący rok.

Osoby korzystające ze zniżki proszone są o adnotację w polu ”informacje dodatkowe”.

Forma płatności:

 • Przelew SANTANDER BANK POLSKA – nr konta: 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przedpłaty przed szkoleniem do 28.02.2024 r. 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000