Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
297,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Poprawianie Polskiego Ładu – wybrane zmiany w PIT, CIT, VAT

 

7 godzin

 

Szkolenie obejmuje wybrane zmiany wprowadzane w przepisach podatkowych w trakcie 2022 r., w tym od 1 lipca 2022 r. Duża nowelizacja w zakresie PIT została uchwalona w dniu 9 czerwca 2022 r., a nowelizacja CIT w dniu 15 września 2022 r..

Poza tym zostało przesunięte wejście w życie niektórych przepisów w zakresie VAT, w tym nakładających dodatkowe obowiązki na podatników. Od 1 stycznia 2023 r. planowane są zmiany VAT, określane jako pakiet SLIM VAT-3 (projekt z 4 sierpnia 2022 r.).

 

PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (działalność gospodarcza) – zmiany w trakcie roku 2022 oraz od 1 stycznia 2023 r.

 

 • zmiany w podstawie obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z 9 lutego 2022 r.)
 • zmiany w zakresie składania PIT-2 (ustawa z 24 lutego 2022 r.)
 • ustalanie miejsca rezydencji dla obywateli Ukrainy,
 • ponowna zmiana skali podatkowej
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej (podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – odliczenie od dochodu (zaliczenie do kosztów) lub odliczenie od podatku
 • zmiany w zakresie zaliczek PIT z tytułu działalności gospodarczej, w tym przepisy przejściowe
 • przywrócenie wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących
 • zwiększenie limitu dochodów dziecka dla celów ulg podatkowych
 • dochody rozliczane samodzielnie przez małoletnie dziecko
 • wyjaśnienie postępowania ze stratą powstałą po zastosowaniu niektórych nowych zwolnień
 • zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych (art.21 PIT)
 • zmiany w zakresie ulgi na ochronę zabytków
 • obniżenie stawki PIT od drobnych umów
 • nowe obowiązki płatnika, w szczególności pracodawcy i zleceniodawcy
 • nowy wzór PIT-2
 • nowe zasady odliczania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek
 • odpowiedzialność płatnika za błędne wnioski lub oświadczenia osób zatrudnionych
 • zmiany w obliczaniu zaliczek przez pracodawców
 • mechanizm porównania rozliczenia PIT za 2022 r. wg nowych i „nowszych” zasad
 • zmiana formy opodatkowania za rok 2022
 • JPK w podatkach dochodowych – nowe terminy

 

 1. Zmiany w VAT od 1 lipca 2022 r. oraz zmiany planowane
 • integracja kas online i terminali płatniczych
 • rozszerzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących
 • grupa VAT
 • przedłużenie stosowania stawek obniżonych
 • projekt SLIM VAT-3

 

III. Wybrane zmiany w CIT za rok 2022 oraz od roku 2023 – ustawa z 15 września 2022 r., m.in.:

 • minimalny podatek dochodowy
 • ukryta dywidenda
 • podatek u źródła (CIT/PIT)
 • koszty finansowania dłużnego
 • ulga na złe długi (CIT/PIT)
 • koszty uzyskania przychodów z tytułu składek od wynagrodzeń
 • obowiązki dokumentacyjne dla transakcji z rajami podatkowymi

 

Program może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego

 

WYKŁADOWCA: LESZEK LEWANDOWICZ – doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; w SKwP pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego w Warszawie oraz Sekretarza Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe), wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Wpłaty prosimy dokonywać przed szkoleniem na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.
Odbycie się szkolenia jest uwarunkowane od ilości chętnych osób – przed szkoleniem przesyłamy potwierdzenia e-mailowo.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000