Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
315,- zł Cena dla członków wspierających
Raty:
,- zł ,
Zapisz się

INFORMACJA OGÓLNA:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 - 14:15 (7 godzin lekcyjnych).

Miejsce szkolenia: KOSZALIN: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148. *

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

PROGRAM SZKOLENIA:

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pojęcie środków trwałych:
 1. Przepisy ustawy o rachunkowości
 2. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
 3. Krajowy standard rachunkowości nr 11 Środki trwałe
 4. Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT 2016
 5. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
 1. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:
 1. Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego
 2. Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych
 3. Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie
 4. Inne sposoby nabycia środka trwałego
 1. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie:
 1. Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego
 2. Likwidacja środka trwałego związana z wytworzeniem nowego obiektu
 3. Jak należy zakwalifikować wydatki na architekturę zieleni?
 4. Zjazd na drogę publiczną – jak zakwalifikować wydatki?
 5. Klasyfikacja kolektorów słonecznych
 6. Wyposażenie budynku np. klimatyzatory, żaluzje
 7. Koszty opłat za przyłączenie obiektów budowlanych do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej itp.
 8. Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego
 9. Zaniechanie budowy środka trwałego
 1. Amortyzacja środków trwałych:
 1. Termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej
 2. Amortyzacja liniowa
 3. Amortyzacja degresywna
 4. Indywidualne stawki amortyzacyjne
 5. Amortyzacja jednorazowa
  • Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 50.000 euro
  • Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 100.000 zł
  • Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
  • Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w związku z przeciwdziałaniem COVID -19
 6. Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji
 1. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania - remont czy ulepszenie?
 2. Rozchód i likwidacja środków trwałych:
 1. Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych
 2. Likwidacja środków trwałych i jej etapy – wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja
 3. Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
 4. Inne przyczyny rozchodu środków trwałych
 1. Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
 2. Inwentaryzacja środków trwałych i błędy popełniane przez jednostki.

CENA:

Koszt szkolenia za jedną osobę wynosi 350 zł / cena dla członków wspierających SK to 315 zł/os.

Wpłat prosimy dokonywać przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonania opłaty przed szkoleniem (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl)
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną.

WYKŁADOWCA:

dr Anna Paszkiewicz – biegły rewident, pełni funkcję Wiceprezesa Regionalnej Rady Oddziału Koszalińskiego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Prezes zarządu SKwP oddziału w Koszalinie. Specjalista z zakresu aktywów trwałych, inwentaryzacji, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Wykładowca – praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywała na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora ds. ekonomicznych.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000