Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
389,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 20 czerwca 2024 r. od godz. 09.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line , (tzw. webinar) i trwa 7 godzin wykładowych. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

 

Adresaci szkolenia 

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Pracownicy Biur Rachunkowych
 • Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym

Cel szkolenia

Zapoznanie z przepisami dotyczącymi nabywania, rozliczania oraz udzielania urlopów wypoczynkowych.

Wykładowca: Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy.

PROGRAM

I. Ogólne zasady naliczania i rozliczania urlopu wypoczynkowego

 1. Staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego – naliczanie stażu urlopowego - wyliczanie daty nabycia wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego udzielanie urlopów wypoczynkowych a rozliczenie godzinowe urlopu wypoczynkowego.
 2. Zaokrąglanie urlopu wypoczynkowego do pełnego dnia.
 3. Zasady naliczania urlopu proporcjonalnego.
 4. Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca stanowisko PIP.
 5. Urlop proporcjonalny w przypadku ustania stosunku pracy.
 6. Urlop proporcjonalny w przypadku nawiązania stosunku pracy – dwa przypadki.
 7. Wpływ nieobecności trwającej pełen miesiąc na proporcjonalne wyliczenie urlopu wypoczynkowego.
 8. Korzystanie z urlopu wychowawczego a urlop wypoczynkowy – dwa przypadki- urlop - proporcjonalny w przypadku zmian wymiaru etatu w trakcie roku.
 9. Naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie - miesiąca kalendarzowego w sposób przyjęty u pracodawcy.
 10. Naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zwiększenia wymiaru urlopu (urlop uzupełniający) w przypadku pracy na pełen etat i w przypadku zmiany etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 11. Urlop wypoczynkowy przy równoczesnym zatrudnieniu u kilku pracodawców.
 12. Udzielanie urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu macierzyńskiego a obowiązek wykonania badań kontrolnych.

II. Nabycie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał pierwsze umowy o pracę

 1. Wymiar urlopu – czy zawsze 20 dni?
 2. Nabycie urlopu z upływem miesiąca czy po przepracowaniu miesiąca pracy? (stanowisko MPiPS).
 3. Data zatrudnienia w miesiącu kalendarzowym a wysokość przysługującego urlopu wypoczynkowego.
 4. Interpretacje naliczania urlopu wypoczynkowego za każdy przepracowany miesiąc (stanowisko PIP).
 5. Kilka umów o pracę w roku kalendarzowym a naliczanie urlopu wypoczynkowego.
 6. Prawo pracodawcy do jednostronnego udzielenia urlopu wypoczynkowego.
 7. Obowiązek udzielenia 14 dni kalendarzowego.
 8. Obowiązek udzielenia urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.
 9. Szczególne przypadki udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym tj. do końca września roku następnego.
 10. Przesunięcie, przerwanie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego – zwrot kosztów w przypadku odwołania lub przesunięcia urlopu wypoczynkowego.
 11. Urlop na żądanie – w jakich przypadkach można nie wyrazić zgodna na urlop na żądanie.
 12. Wyliczenie terminu, po której urlop wypoczynkowy przepada – data przepadalności urlopu wypoczynkowego.

III. Planowanie urlopów wypoczynkowych

 1. Kiedy pracodawca ma obowiązek przygotowywania planów urlopowych.
 2. Termin na przygotowanie planu urlopowego i okres, na który plan urlopów obowiązuje.
 3. Udział pracowników w tworzeniu urlopu wypoczynkowego.

IV. Urlop wypoczynkowy pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

 1. Ustalanie wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego (stanowiska PIP i MRPiPS).
 2. Pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności (wyrok SN oraz stanowisko Departamentu Prawnego GIP).
 3. Wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego a wymiar etatu.
 4. Urlop wypoczynkowy a zmiana stopnia niepełnosprawności (Stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych).

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania sprzętowe:
  Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z głośnikiem oraz dostępem do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • OPŁATA

  • 389,00 zł  od osoby
  • 350,00 zł dla członków wspierających oddziału SKwP  w Koszalinie

  Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego w Koszalinie SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

  Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto SANTANDER BANK POLSKA         40 1500 1096 1214 7000 8566 0000   do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

  Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

  Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000