Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
389,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Zasiłek macierzyński po zmianie Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej w 2023r.

11 kwietnia 2024 roku - godz. 09:00

szkolenie online 7 godzin lekcyjnych

Opis:

Przysługujący dotychczas urlop macierzyński nie uległ wydłużeniu, ale należy pamiętać o wszystkich dotychczasowych sytuacjach wyjątkowych gdy pracownik ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego, za który przysługuje zasiłek macierzyński

Urlop rodzicielski uległ wydłużeniu, ale okres 41 tygodni przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jednakże ten dodatkowy czas jest przeznaczony dla drugiego rodzica i wcale nie jest powiedziane, że drugim rodzicem musi być ojciec dziecka. Mamy 41 tygodniowy urlop rodzicielski, ale nie może on być wykorzystany przez jednego rodzica, co oznacza że nie możliwości aby któryś z rodziców był dłużej na urlopie rodzicielskim niż 32 tygodnie.

Zmianie ulega również wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Dotychczasową uśrednioną wysokość 80% podstawy wymiaru zmieniono na 81,5% podstawy wymiaru, ale wyłącznie przez 32 tygodnie. W przypadku zróżnicowanej wysokości zasiłku to pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego zasiłek ulegnie obniżeniu ze 100% do 70%, natomiast od 7 tygodnia ulegnie podwyższeniu z 60% do 70% podstawy wymiaru.

Na dodatek na wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego może mieć wpływ wiek dziecka w pierwszym dniu urlopu rodzicielskiego.

Najczęściej nie ustala się podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, ponieważ następuje on bezpośrednio po zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym. Jednakże obecnie dość swobodne korzystanie z urlopu rodzicielskiego będzie powodowało konieczność ustalania nowej podstawy do zasiłku. Ponadto w przypadku rodziców przyjmujących dziecko na wychowanie tę podstawę należy ustalić.

Obowiązek ustalania podstawy wymiaru zasiłku powstaje również w sytuacji zmiany etatu przed porodem lub w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego i wykonywania pracy.

Wykładowca: Pan Dariusz Suchorowski – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni wykładowca SKwP.

Odpłatność:

389,- zł. - od osoby
350 zł. - członkowie O/O  SKwP w Koszalinie będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 9 kwietnia 2024r. 

 

Program szkolenia:

 1. Rodzaje urlopów za które przysługuje zasiłek macierzyński.
 2. Urlop macierzyński – osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu przez drugiego rodzica:
  1. pobyt matki w szpitalu
  2. pobyt dziecka w szpitalu
  3. porzucenie dziecka
  4. śmierć dziecka,
  5. śmierć matki
  6. zasady postępowania gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego a zachodzi, któraś z powyższych sytuacji
 3. Urlop rodzicielski:
  1. wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
  2. długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
  3. sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
 4. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 6. Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami.
 7. Wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku.
 8. Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla rodziców pobierających zasiłek w dniu 26 kwietnia 2023 r.
 9. Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania praca.
 10. Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
 11. Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.
 12. Sposób ustalania i okres z jakiego ustala się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

 

 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000