Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
353,- zł od osoby
318,- zł Cena dla członków
Zapisz się

 

Zmiany w prawie pracy

 Szkolenie 7 godz. lekcyjnych 9:00 - 14:15

PROGRAM

Nowelizacja  Kodeksie pracy w 2023 r. -  zmiany w umowach o pracę, w dokumentacji pracowniczej i dodatkowe uprawnienia pracownicze i rodzicielskie.

 Nowe zasady zatrudniania na podstawie umowy o prace na okres próbny i czas określony.:

 1. Zatrudnianie pracownika na okres próbny i czas określony.

- zmiany w umowie o pracę,

-uzasadnianie wypowiedzenia – nowe zasady ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

-okoliczności, które nie mogą być przyczyną rozwiązania umowy o pracę

 1. Nowe treści w dodatkowej informacji do umowy o pracę – nowe obowiązki pracodawcy, sposób i termin przekazywania informacji .

- nowe treści w informacji dla pracownika wykonującego pracę za granicą.

-sankcje za nieudzielenie informacji,

-prawo pracownika do pozostawania w jednoczesnym zatrudnieniu

-nowe wytyczne dotyczące czasu szkolenia w godzinach pracy i kosztów pracodawcy

-  wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy.

-nowa umowa o pracę zdalną.

Dokumentacja pracownicza pracy zdalnej.

Przerwy w czasie pracy wliczane do czasu pracy pracownika.

 1. Zmiany w uprawnieniach urlopowych pracowników:

Nowe urlopy opiekuńcze – zasady przyznawania.

Nowe uprawnienie - dni wolne z tytułu siły wyższej,

Możliwość elastycznej praca dla rodziców dzieci do lat 8,

Zakaz niekorzystnego traktowania pracownika, który będzie chciał skorzystać z przysługujących mu uprawnień,

Nowe zasady i procedura składania wniosku o elastyczną organizację pracy.

Urlop rodzicielski po zmianach,

Zasiłek macierzyński – zmiana w wysokości  odpłatności,

Urlop ojcowski – nowy okres uprawniający pracownika.

Urlop wychowawczy- zmiana postaci składania wniosków.

Co się zmieniło w przepisach dotyczących dni opieki nad dzieckiem.

Zmiana formy składania wniosków.

Nowe wykroczenia zagrożone karą grzywny.

III. Zmian w Kodeksie pracy dotyczący badania trzeźwości pracowników.

1.     Kontrola trzeźwości .

2.     Zasady przeprowadzania kontroli i badań oraz nowe obowiązki pracodawcy z tym związane. Przetwarzanie danych osobowych .

3.      Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

IV. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy -wprowadzenie pracy zdalnej.

 1. Pojęcie pracy zdalnej .
 2. Rodzaje pracy zdalnej. Możliwości łączenia różnych rodzajów pracy zdalnej.
 3. Miejsca wykonywania pracy zdalnej.
 4. Polecenie pracy zdalnej- sytuacje, w których pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi pracę zdalną.
 5. Krąg podmiotowy osób, którym przysługuje roszczenie o pracę zdalną. Zasady żądania przez pracownika pracy w zdalnej – kiedy pracownik będzie mógł żądać pracy zdalnej?
 6. Rola zakładowych źródeł regulacji w zakresie pracy zdalnej – porozumienie, regulamin, indywidulane porozumienie z pracownikiem.
 7. Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
 8. Zasada równego traktowanie pracowników zdalnych.
 9. Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej.
 10. Koszty pracy zdalnej
 11. Sposoby kontaktowania się z pracownikiem wykonującym pracę zdalnie .
 12. Planowanie i rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej; Preferowane systemy czasu pracy przy pracy zdalnej.
 13. Kontrola pracy zdalnej. Zasady kontroli  i nadzór nad pracownikiem zdalnym – na odległość i bezpośrednio.

V. Nowe dokumenty w aktach osobowych pracownika – nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

OPŁATA:

 • 353,- zł brutto od osoby/ 318,- zł dla członków Stowarzyszenia

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

DODATKOWE INFORMACJE:

WYKŁADOWCA:

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO

prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000