Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04 czerwca
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
334,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 04 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar) i trwa 6 godzin wykładowych . Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Bartłomiej Chałupiński – Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych firmach doradczych w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także odbywając staż w międzynarodowej kancelarii prawnej w Berlinie. W swojej praktyce zawodowej kierował wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży gier komputerowych. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę podatkową, w ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży energetycznej, automotive, e-commerce, oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze innowacji i nowych technologii. Prowadził wiele szkoleń poświęconych tematyce podatkowej organizowanych zarówno dla potrzeb wewnętrznych Klientów (dotyczące zmian podatkowych oraz szkolenia „skrojone na miarę” dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia Klienta), jak i w roli wykładowcy współpracującego z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi.

PROGRAM

 • Cel regulacji dotyczących cen transferowych oraz ich źródła
 • Podmioty powiązane i transakcje kontrolowane w tym progi dokumentacyjne
 • Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • Uproszczenia „safe harbour”
 • Uchylenie przepisów o tzw. „transakcjach rajowych”
 • Dokumentacja lokalna i jej elementy
 • Analiza porównawcza jako najistotniejszy element dokumentacji lokalnej
 • Metody porównywania cen transferowych
 • Grupowa dokumentacja cen transferowych i jej elementy
 • Obowiązki sprawozdawcze dotyczące cen transferowych oraz istotne terminy
 • Korekta cen transferowych
 • Sankcje i ryzyko reklasyfikacji transakcji

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 334,00 zł  od osoby
 • 300,00 zł dla członków oddziału SKwP  w Koszalinie
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego w Koszalinie SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto SANTANDER BANK POLSKA       40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000