Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
5 marca
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
111,- zł od osoby
100,- zł Cena dla członków

E-Sprawozdanie Finansowe w praktyce

na przykładzie programu Comarch e-Sprawozdania

Szkolenie obejmujące 2 godziny wykładowe.

W ramach zajęć, w programie Comarch e-Sprawozdania:

- dodawanie e-Sprawozdania Finansowego, wybór elementów sprawozdania lub import z poprzednich okresów,

- uzupełnianie danych e-Sprawozdania Finansowego lub import z zewnętrznych źródeł danych

- walidacja, tworzenie, podpisywanie pliku xml,

- edycja pliku xml w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (Podatki.gov.pl),

- eksport e-Sprawozdania xml do KAS, KRS

 

Wykładowca: Marcin Popławski

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Ważne

Zarówno opłata za szkolenie jak i ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (rezygnacja bezwzględnie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

 

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000