Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26 czerwca
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
499,- zł od osoby
450,- zł Cena dla członków

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 16:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

CEL SZKOLENIA

Celem przewodnim szkolenia jest przedstawienie, omówienie oraz zrozumienie przez uczestników kategorii dochodu z tytułu ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Szkolenie to ma na celu zaprezentowanie praktycznych przykładów z życia gospodarczego w oparciu o objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, wydane interpretacje indywidualne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, które mogą być pomocne do podjęcia decyzji dotyczącego rozliczenia podatkowego lub rozpoznania ryzyka w zakresie skutków podatkowych danych zdarzeń, transakcji. Wykładowca zaprezentuje najbardziej aktualne stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
Podczas szkolenia zostaną omówione także inne istotne aspekty związane z CIT estońskim jak np. opodatkowanie dywidend, dochodów z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz często występujące problemy praktyczne.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych.

WYKŁADOWCA

Łukasz Nitschke - doradca podatkowy, Prezes Zarządu i Partner w spółce doradztwa podatkowego, główny księgowy.

W swojej praktyce zawodowej pomaga zarówno podmiotom krajowym, jak również międzynarodowym grupom kapitałowym. Jest prelegentem podczas konferencji i seminariów o tematyce podatkowej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT i CIT. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej.

PROGRAM

1. Podstawowe założenia – co należy bezwzględnie wiedzieć o CIT estońskim.
2. CIT estoński a CIT tradycyjny – porównanie (czy CIT estoński opłaca się mojej spółce, czy proponować to rozwiązanie klientom lub zarządowi?).
3. Korzyści i zagrożenia CIT Estońskiego – na co w szczególności należy zwrócić uwagę dokonując wyboru i rozliczając się w tej formie opodatkowania.
4. Co łączy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i ukryte zyski.
5. Podstawa i przedmiot opodatkowania (jak ustalić w praktyce).

5.1. Dochód z tytułu podzielonego zysku oraz dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat (opodatkowanie dywidend i zaliczek).
5.2. Dochód z tytułu ukrytych zysków.

5.2.1. Definicja ukrytych zysków.
5.2.2. Katalog ukrytych zysków.
5.2.3. Obecne problemy i wątpliwości.
5.2.4. Omówienie praktycznych przykładów z życia gospodarczego w oparciu o objaśnienia Ministerstwa Finansów, wydane interpretacje indywidualne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym m.in.:

 • wydatki i koszty związane z samochodami osobowymi, w tym przede wszystkim leasingi – jak sobie z nimi poradzić,
 • ciężar dowodu, że samochody osobowe są związane wyłącznie z działalnością gospodarczą – rozwiązania w praktyce,
 • wydatki na reprezentacje,
 • transakcje przeprowadzane ze wspólnikiem lub podmiotem powiązanym, w tym najem i dzierżawa,
 • rynkowość transakcji a ukryte zyski,
 • darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju,
 • pożyczka udzielona/ otrzymana/ do/ od wspólnika, udziałowca, akcjonariusza lub podmiotu powiązanego,
 • udostępnienie wspólnikowi składników majątku (np. laptopa, telefonu itd.) a ukryte zyski,
 • inne wątpliwości podatników.

5.3. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

5.3.1. Wprowadzenie.
5.3.2. Rozumienie pojęcia wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą – czym są tego rodzaju wydatki.
5.3.3. KUP a wydatek związany z działalnością gospodarczą – czy to pojęcia tożsame, podobieństwa, różnice.
5.3.4. NKUP a wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.
5.3.5. Omówienie praktycznych przykładów z życia gospodarczego w oparciu o objaśnienia Ministerstwa Finansów, wydane interpretacje indywidualne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym m.in.:

 • wydatki i koszty związane z samochodami osobowymi do 31.12.2022 r. i od 1.01.2023 r.
 • wydatki związane z używaniem innych składników majątku,
 • ciężar dowodu, że samochody osobowe są związane wyłącznie z działalnością gospodarczą – rozwiązania w praktyce,
 • darowizny, ofiary, akcje charytatywne
 • świadczenia na rzecz kontrahentów, w tym B2B,
 • wydatki ponoszone na organizację eventów, imprez integracyjnych, szkoleniowo-integracyjnych, motywacyjno-integracyjnych,
 • inne wydatki na reprezentacje w perspektywie również usług gastronomicznych i alkoholu,
 • pakiety medyczne i karty sportowe,
 • podróże służbowe,
 • wydatki na owoce, kawę, herbatę,
 • kwiaty i drobne upominki dla pracowników np. z okazji urodzin,
 • składki członkowskie za uczestnictwo w organizacjach,
 • wydatki o charakterze sankcyjnym, kary umowne,
 • PFRON,
 • odpisy aktualizujące należności i wartość towarów,
 • niedobory magazynowe,
 • wydatki na zakup obligacji, kryptowalut (waluty wirtualne), tokenów oraz pochodnych instrumentów finansowych,
 • przykłady uczestników.

6. Jak rozumiem i stosować kategorie związaną z dochodami z tyt. nieujawnionych operacji gospodarczych i czym może ona grozić.
7. Wyzwania dla księgowych związane z ukrytymi zyskami i wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą.
8. Jak się zabezpieczyć?
9. Podsumowanie.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000