Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
13 marca
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
389,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

Czas szkolenia: 7 godzin.

 1. Wprowadzenie.
 2. Omówienie definicji ustawowych.
 3. Zasady tworzenia KZP
 4. Międzyzakładowe KZP
 5. Organy kontrolne.
 6. Warunki i zakres świadczenia pomocy przez pracodawcę.
 7. Członkostwo i organy KZP oraz ich kompetencje. Umowy pomiędzy pracodawcą a „kasą” – prawa i obowiązki. Zasady wykonywania czynności podejmowanych u pracodawcy przez członków kasy w związku z realizacją ich obowiązków w zarządzie i komisji rewizyjnej.
 8. Nowe uregulowania w zakresie społecznego nadzoru nad kasami – konieczność przekazywania „podmiotowi nadzorującemu” dokumentów wytwarzanych przez „kasę” – protokoły, sprawozdania finansowe, statut,
 9. Ustawowe wymagania w zakresie niezbędnych elementów statutu.
 10. Nowe zasady składania deklaracji i prowadzenia dokumentacji. Pisemna, dokumentowa i elektroniczna.
 11. Gospodarka finansowa  KZP: Fundusze KZP – ich konstrukcja i przeznaczenie. Nowe zasady zwrotu wkładów członkowskich.
 12. Rachunkowość KZP – księgi rachunkowe, sprawozdawczość i polityka rachunkowości i zastosowanie odpowiedniego oprogramowania. Konieczność stosowania ustawy o rachunkowości.
 13. Obowiązki pracodawcy u którego KZP funkcjonowała przed 11.10 2021.
 14. Przetwarzanie danych osobowych.
 15. Likwidacja KZP.
 16. Przepisy karne.
 17. Zmiany w przepisach obowiązujących (egzekucja z zapomogi – kodeks postępowania cywilnego i ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji).
 18. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.

OPŁATA:

 • 389,- zł brutto od osoby/ 350,- zł dla członków Stowarzyszenia

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

WYKŁADOWCA: ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO

prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000