Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
16.11.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
online
Opłata:
220,- zł od osoby
198,- zł Cena dla członków wspierających

INFORMACJA OGÓLNA:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 - 12:00 (4 godziny lekcyjne).

Szkolenie prowadzone jest w formie on-line, tj. szkolenie transmitowane „na żywo” zaproszonym uczestnikom. Dzień lub dwa dni przed szkoleniem uczestnik  otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres e-mail zaproszenie (link) do wydarzenia. Kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik – za pomocą otrzymanego zaproszenia – klikając w podany link, loguje się do platformy wykorzystywanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy wraz z zaproszeniem na szkolenie otrzymają materiały w wersji elektronicznej. Materiały te będą także wyświetlane przez prowadzącego podczas szkolenia. Do udziału w szkoleniu będą potrzebować Państwo sprzętu z funkcją dźwięku (komputer, laptop, tablet itp.) oraz dostępu do Internetu.

Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Opera.

PROGRAM:

Szkolenie obejmuje omówienie zmian planowanych w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Większość zmian ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Program może ulec modyfikacji w przypadku zmian w trakcie procesu legislacyjnego.

Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w podatku VAT planowanymi od 2021 r., zastosowanie zmienionych przepisów w sytuacjach praktycznych oraz przygotowanie podatnika do zastosowania niektórych nowych przepisów.

 1. Faktury korygujące:
 • nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru,
 • ujęcie korekt przez nabywcę,
 • rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę
 1. Podwyższenie kwoty prezentów o małej wartości
 2. Zmiany porządkujące w zakresie transakcji łańcuchowych
 3. Doprecyzowanie definicji rolnika ryczałtowego jako konsekwencja zmian od 1 lipca 2020 r.
 4. Przeliczanie kwot w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych
 5. Rozliczenie zaliczki w eksporcie
 6. Zmiany w WIS
 • rozszerzenie zakresu WIS,
 • ograniczenia w wydawaniu oraz wykorzystaniu WIS,
 • ograniczenie terminu ważności WIS
 1. Wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego
 2. Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży
 3. Zmiany w treści białej listy
 • zakres danych ujętych w wykazie,
 • prostowanie lub zmiana danych przez urzędy skarbowe
 1. Złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych
 2. Zmiany w MPP:
 • doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej,
 • ułatwienia w zakresie kompensat,
 • rozszerzenie wykorzystania środków z rachunku VAT
 • rozszerzenie odblokowania środków z rachunku VAT
 • wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania VAT
 1. Tryb nakładania kar pieniężnych za błędy w ewidencji VAT
 2. Zmiany doprecyzowujące w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego
 3. Przełożenie PKWiU 2008 na PKWiU 2015
 • zmiany w wyłączeniach zwolnienia podmiotowego
 • nowe brzmienie załącznika 15
 1. Elektroniczny system TAX FREE (od 2022).
 2. Pozostałe zmiany.

CENA:

Koszt szkolenia za jedną osobę wynosi 220 zł / cena dla członków wspierających SK to 198 zł/os.

Wpłat prosimy dokonywać przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonania opłaty przed szkoleniem (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl)
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną.

WYKŁADOWCA:

Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; od ponad 10 lat związany z Oddziałem Wielkopolskim SKwP, w którym prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe).

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000