Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
07.10.2019
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
297,- zł od osoby
267,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 14.30
miejce: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148, Koszalin.

wykładowca: Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • przerwy kawowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
  • obiad.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, przede wszystkim pracodawców oraz zleceniodawców.

W pierwszej części omówione zostaną zasady rozliczania podatku przez płatników, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie roku 2019 oraz od roku 2020. Wśród najnowszych zmiany należy wymienić m.in. zwolnienie z PIT niektórych przychodów osób do 26 roku życia, obniżenie stawki PIT do 17%, czy zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Druga część będzie poświęcona zagadnieniom problemowym związanym z rozliczaniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń oraz stosowaniem zwolnień z podatku dochodowego.

Całość zostanie uzupełniona o przykłady najnowszych orzeczeń sądowych i interpretacji dotyczących płatników PIT.

PROGRAM:

1. Pobór zaliczek na podatek dochodowy a pobór zryczałtowanego podatku dochodowego.

2. Pobieranie podatku od osób zagranicznych.

3. Zaliczki od przychodów ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście, w tym zmiany w przepisach;

  • zwolnienie z PIT niektórych przychodów osób do 26 roku życia,
  • obniżenie stawki PIT do 17%,
  • zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

4. Obowiązek składania przez płatnika deklaracji oraz informacji w formie elektronicznej.

5. Nowe zasady składania zeznań rocznych PIT (2019 i 2020).

6. Rozpoznanie i rozliczenie przychodów z tytułu „nieodpłatnych świadczeń”.

7. Korzystanie z samochodów służbowych dla celów prywatnych.

8. Warunki zwolnienia niektórych przychodów z PIT.

9. Zwrot kosztów podróży służbowych – wybrane zagadnienia.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000