Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
15-16.11 oraz 22-23.11
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
800,- zł od osoby

CEL:

Celem seminarium jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z podatkiem VAT, w szczególności: prawidłowego wystawiania faktur, prawidłowego ustalenia powstania obowiązku podatkowego, prawidłowego ustalenia miejsca świadczenia usług, rozpoznawania transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych. Seminarium daje możliwości zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy, w której rozliczany jest podatek VAT oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Seminarium prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

PROGRAM:

Łącznie w ramach seminarium zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych zajęć (2 zjazdy) z zakresu:

1.   Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług (6 godzin).

 • Przedmiot i podstawa opodatkowania
 • Sprzedaż opodatkowana, zwolniona, niepodlegająca opodatkowaniu
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Miejsce świadczenia

 2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport i import (6 godzin).

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Świadczenia usług
 • Eksport i import

3. Dokumentacja w zakresie podatku od towarów i usług (7 godzin).

 • Faktury
 • Rejestry i ewidencje
 • Kasy rejestrujące
 • Deklaracje i informacje podsumowujące

4. Odliczenia i zwrot podatku (6 godzin).

 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • Korekta podatku naliczonego
 • Ulga za złe długi

5.    Procedury szczególne (3 godziny).

ORGANIZACJA:

Zajęcia prowadzone będą w systemie:

piątek - w godz. 16.00 - 20.30, sobota - w godzinach 8.30 - 15.00

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy. Przewidywany czas trwania kursu -2 tygodnie (2 zjazdy)

Miejsce szkolenia:  siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148, Koszalin (I piętro)

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:

Cena za jedną osobę - 800 zł.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

 • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
 • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

 

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000