Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15 marca
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
online
Opłata:
778,- zł od osoby
700,- zł Cena dla członków

ORGANIZACJA:

Szkolenie dwudniowe:

pierwszy dzień - zajęcia wykładowe 15.03.2024 - 6 godzin szkoleniowych 16:00-20:30,

drugi dzień - warsztaty 16.03.2024 - 8 godzin szkoleniowych 8:30-15:00.

Szkolenie w formie online.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w wersji elektronicznej,

Cena szkolenia dwudniowego: 778 zł

CEL:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sprawozdaniem z rachunku przepływów pieniężnych z przykładami. Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników działów księgowości
 • osób, które ukończyły kursy rachunkowości
 • osób interesujących się sprawozdawczością
 • analityków
 • pracowników banków.

W trakcie warsztatu rozwiązywane będą praktyczne przykłady na własnych laptopach uczestników (z zainstalowanym Excelem), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie zaproponowanych arkuszy Excel w praktyce.

PROGRAM:

Szkolenie łącznie obejmuje 14 godzin lekcyjnych - 2 dni szkolenia.

 

Dzień 1 -

 1. Metody sporządzania RPP
 • Przepisy, definicje, wzory
 1. Charakterystyka poszczególnych działalności
 • Typowe wyłączenia i korekty
 • Zasady ujmowania wypływów i wydatków w działalności inwestycyjnej i finansowej
 • Właściwa organizacja ksiąg rachunkowych wsparciem dla sporządzających rpp
 • Ujawnienia w informacji dodatkowej
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

 

Dzień 2 –

 • Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • Sporządzanie kompleksowego rachunku przepływów pieniężnych z wykorzystaniem Excela

 

WYKŁADOWCA: Bożena Wilk

Biegły rewident, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomii.

Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt”.

Ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej i prowadzącej biuro rachunkowe.

Współautorka podręczników do kursów rachunkowości.

Wykładowczyni Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie z zakresu finansów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów.

 

Każdy z uczestników będzie pracował z Excel'em dlatego prosimy o zapewnienie sobie dostępu do tego programu.

Cena szkolenia pełnego (dwudniowego) wynosi 778 zł/os.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Ważne

Zarówno opłata za szkolenie jak i ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (rezygnacja bezwzględnie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

 

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000