Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24 czerwca
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
667,- zł od osoby
600,- zł Cena dla członków
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 24 i 26 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00 - szkolenie dwudniowe
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

Podatek VAT w obrocie UE i poza UE

 • Sprzedaż towarów na terytorium UE (WDT)
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz nieoczywiste wyłączenia ustawowe – Czy prosty montaż to jeszcze WDT ?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego a sprzedaż towaru. Czy istnieje różnica dla ujęcia w JPK ?
  • Dokumentowanie transakcji WDT - Potwierdzenie przemieszczenia towarów. Co o tym mówią przepisy unijne ?
  • Prawo do zastosowania stawki 0% a brak przemieszczenie towarów.
  • Korekta JPK w przypadku nieotrzymania na czas dokumentów. Ważny jest obowiązek podatkowy czy dokonanie dostawy ?
  • Oznaczenia GTU w zakresie JPK czy dotyczą również dostaw UE ?
 • Zakup towarów na terytorium UE (WNT)
  • NT a mieście dostawy towarów.
  • Obowiązek podatkowy – którą datę przyjąć ? czy brak faktury uprości nam rozliczenia WNT?
  • WNT – czy posiadanie CMR jest dokumentem obligatoryjnym- co na to przepisy ?
  • Czy po zimnach od 1 lipca 2023 r. brak faktury daje prawo odliczenia podatku naliczonego ?
  • Ujęcie WNT w JPK wraz z deklaracją a brak prefiksu UE kontrahenta. Co z informacją podsumowującą ?
 • Korekty VAT a kurs waluty – zmiany od 1 lipca 2023r.:
  • dotychczasowa praktyka organów podatkowych,
  • Korygowanie faktur in plus oraz in minus w ramach pakietów nowelizujących podatek VAT –„SLIM VAT”
  • Pakiet SLIM VAT 3
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
   • określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.
 • Sprzedaż towarów poza UE (Eksport)
  • Eksport pośredni i bezpośredni. Różnice w dokumentowaniu  oraz wpływ na rozliczenie transakcji.
  • Przemieszczenie własnych towarów do kraju trzeciego. Czy to jest eksport ?
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a prawo do zastosowania stawki 0%. - znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne.
  • Przesunięcie transakcji w JPK do następnego okresu. Czy IE 529 jest niezbędne ?
  • Opodatkowanie zaliczki w eksporcie – warunki do zastosowania stawki 0%. W którym miesiącu będziemy zmuszeni zastosować stawkę podstawową i czy zawsze ?
  • Korekta eksportu. Czy należy wracać  wstecz ?
 • Zakup towarów z poza UE (IMPORT)
  • Pojęcie importu.
  • Miejsce opodatkowania importu i obowiązek podatkowy
  • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów a wartość celna towarów
  • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów – procedura zwykła i uproszczona. Którą procedurę wybrać. Korzyści i zagrożenia.
  • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w JPK wraz z deklaracją
  • Korekta importu, na podstawie jakich dowodów rozliczyć korektę ?

Transakcje łańcuchowe, trójstronne , e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym

 • Transakcje łańcuchowe unijnie i poza unijne
  • Pojęcie transakcji łańcuchowej – w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z taką transakcją?
  • Prawidłowe przyporządkowanie transportu/wysyłki towaru – ustalenie tzw. transakcji ruchomej- czy to wystarczy ?
  • Warunków dostawy (Incoterms) a odmienne postanowienia w umowie – jakie czekają nas  konsekwencje?
  • Przykłady wewnątrzwspólnotowych oraz poza unijnych transakcji łańcuchowych które budzą kontrowersje w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych
  • Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowej
  • Import towarów w ramach łańcuchów a może dwie dostawy ?
  • Trójstronna procedura uproszczona (TTU) – warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję w JPK ?
 • E-commerce z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na  odległość towarów importowanych (SOTI) – definicja oraz przykłady;
  • Czy limit 10000 EURO stanowi pułapkę dla e- handlu ?
  • Opodatkowanie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów- co się zmieniło po pierwszym lipca 2021r.
  • Procedura VAT-OSS i VAT-iOSS
  • Jaką zastosować stawkę podatku na fakturze  czy Polską a może kraju unijnego ?
  • Możliwość rozliczenia usług na nieruchomości poprzez OSS
  • E-Handel z Wielką Brytanią, jakie obowiązują zasady ?
 • Usługi w obrocie międzynarodowym
  • Miejsce opodatkowania usług na rzecz podatników oraz  nie podatników.
  • Miejsce opodatkowania w przypadku usług remontowo -budowlanych.
  • Ważne wyjątki od zasady generalnej dla usług niematerialnych.
  • Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatku VAT – ryzyka.
  • Eksport usług/Import usług – moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie w deklaracji VAT oraz JPK.
  • Refakturowanie usług międzynarodowych- kiedy powstaje obowiązek podatkowy jaką zastosować stawkę?
  • Odliczenie podatku VAT dla importu usług a brak faktury.
 • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką - zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja Pamiętaj o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 667 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP Oddział w Koszalinie z opłaconą na bieżąco składką
 • 600 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto

SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 

do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000