Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27 maja
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
389,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

Trudne przypadki w naliczaniu urlopów wypoczynkowych – online – 7 godzin wykładowych

 

Adresaci szkolenia 

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Pracownicy Biur Rachunkowych
 • Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym

Cel szkolenia

Zapoznanie z przepisami dotyczącymi nabywania, rozliczania oraz udzielania urlopów wypoczynkowych.

Wykładowca: Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy.

PROGRAM

I. Ogólne zasady naliczania i rozliczania urlopu wypoczynkowego

 1. Staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego – naliczanie stażu urlopowego - wyliczanie daty nabycia wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego udzielanie urlopów wypoczynkowych a rozliczenie godzinowe urlopu wypoczynkowego.
 2. Zaokrąglanie urlopu wypoczynkowego do pełnego dnia.
 3. Zasady naliczania urlopu proporcjonalnego.
 4. Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca stanowisko PIP.
 5. Urlop proporcjonalny w przypadku ustania stosunku pracy.
 6. Urlop proporcjonalny w przypadku nawiązania stosunku pracy – dwa przypadki.
 7. Wpływ nieobecności trwającej pełen miesiąc na proporcjonalne wyliczenie urlopu wypoczynkowego.
 8. Korzystanie z urlopu wychowawczego a urlop wypoczynkowy – dwa przypadki- urlop - proporcjonalny w przypadku zmian wymiaru etatu w trakcie roku.
 9. Naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie - miesiąca kalendarzowego w sposób przyjęty u pracodawcy.
 10. Naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zwiększenia wymiaru urlopu (urlop uzupełniający) w przypadku pracy na pełen etat i w przypadku zmiany etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 11. Urlop wypoczynkowy przy równoczesnym zatrudnieniu u kilku pracodawców.
 12. Udzielanie urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu macierzyńskiego a obowiązek wykonania badań kontrolnych.

II. Nabycie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał pierwsze umowy o pracę

 1. Wymiar urlopu – czy zawsze 20 dni?
 2. Nabycie urlopu z upływem miesiąca czy po przepracowaniu miesiąca pracy? (stanowisko MPiPS).
 3. Data zatrudnienia w miesiącu kalendarzowym a wysokość przysługującego urlopu wypoczynkowego.
 4. Interpretacje naliczania urlopu wypoczynkowego za każdy przepracowany miesiąc (stanowisko PIP).
 5. Kilka umów o pracę w roku kalendarzowym a naliczanie urlopu wypoczynkowego.
 6. Prawo pracodawcy do jednostronnego udzielenia urlopu wypoczynkowego.
 7. Obowiązek udzielenia 14 dni kalendarzowego.
 8. Obowiązek udzielenia urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.
 9. Szczególne przypadki udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym tj. do końca września roku następnego.
 10. Przesunięcie, przerwanie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego – zwrot kosztów w przypadku odwołania lub przesunięcia urlopu wypoczynkowego.
 11. Urlop na żądanie – w jakich przypadkach można nie wyrazić zgodna na urlop na żądanie.
 12. Wyliczenie terminu, po której urlop wypoczynkowy przepada – data przepadalności urlopu wypoczynkowego.

III. Planowanie urlopów wypoczynkowych

 1. Kiedy pracodawca ma obowiązek przygotowywania planów urlopowych.
 2. Termin na przygotowanie planu urlopowego i okres, na który plan urlopów obowiązuje.
 3. Udział pracowników w tworzeniu urlopu wypoczynkowego.

IV. Urlop wypoczynkowy pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

 1. Ustalanie wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego (stanowiska PIP i MRPiPS).
 2. Pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności (wyrok SN oraz stanowisko Departamentu Prawnego GIP).
 3. Wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego a wymiar etatu.
 4. Urlop wypoczynkowy a zmiana stopnia niepełnosprawności (Stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych).

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera lub tabletu: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

 

Zapraszamy serdecznie!

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000