Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
Koszalin-08.10 (SGB).;Słupsk-09.10.
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
295,- zł od osoby
265,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 14.30
miejce: Koszalin: sala banku SGB, ul. Armii Krajowej 8 (wejście z tyłu budynku po schodkach)

wykładowca: Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • obiad.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w podatku VAT w roku 2019 r.  oraz zmian które mają wejść w życie na początku roku 2020.

Drobne zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. Kolejna nowelizacja przepisów (kasy rejestrujące) weszła w życie od dnia 1 maja 2019 r., następne będą obowiązywać od dnia 1 września 2019 r. oraz 1 listopada 2019 r., a reszta - od 2020 r.

Ponadto zostaną przedstawione przepisy, które są wprowadzane równolegle, a dotyczą analogicznych rozwiązań w podatkach dochodowych. Zmiany te w większości wejdą w życie od 2020 r.

PROGRAM:

1. Zmiany w podatku VAT od roku 2019:

 • opodatkowanie bonów,
 • zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” wraz z przedstawieniem analogicznych rozwiązań w podatkach dochodowych (od 2020 r.)
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

3. Zmiany od dnia 1 maja 2019 r. - kasy rejestrujące:

 • kasy on-line – większość nowych przepisów już od 1 maja 2019 r.
 • zasady używania „starych” kas rejestrujących,
 • obowiązkowe wprowadzenie kas on-line, stopniowo od dnia 01 stycznia 2020 r.,
 • rozporządzenia wykonawcze obowiązujące od dnia 1maja 2019 r. (nowe obowiązki dla wszystkich podatników);

4. Nowy wykaz podatników VAT na stronie MF:

 • wyszukiwarka podatników VAT od 1 września 2019 r.
 • obowiązek posługiwania się rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym w US (pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych) oraz – od 01 stycznia 2020 r.

5. Dalsze zmiany od dnia 1 września 2019 r.

 • poprawienie definicji pierwszego zasiedlenia,
 • stosowanie zwolnień przy sprzedaży komorniczej,
 • zmiany w wykreślaniu podatników VAT czynnych,
 • ograniczenie zwolnień podmiotowych VAT,
 • zmiany w zakresie faktur VAT-RR

6. Obowiązkowa podzielona płatność - od dnia 1 listopada 2019 r.

 • likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,
 • załącznik nr 15 – lista towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością,
 • pozostałe warunki wystąpienia obowiązkowej podzielonej płatności,
 • zasady dokonywania zapłaty podzieloną płatnością,
 • obowiązki sprzedawcy, m.in. dopisek na fakturze,
 • obowiązki nabywcy,
 • sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za naruszenie przepisów,
 • zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT,
 • odpowiedzialność podatkowa nabywcy na nowych zasadach,
 • skutki obowiązkowej podzielonej płatności w podatkach dochodowych – od dnia 1 stycznia 2020 r.,

7. Zmiana stawki VAT na niektóre towary i usługi – od dnia 1 listopada 2019 r.

8. Dalsze planowane zmiany w roku 2020:

 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,
 • zastąpienie klasyfikacji PKWiU kodami CN i przesunięcia w zakresie stawek VAT,
 • wiążąca informacja stawkowa (WIS),
 • niższa stawka VAT na wydawnictwa elektroniczne,
 • procedura magazynu call-off stock,
 • uproszczenia w rozliczaniu transakcji łańcuchowych,
 • nowe warunki zastosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych towarów,
 • stopniowa likwidacja odrębnych deklaracji VAT-7,
 • nowe wymagania dotyczące ewidencji VAT,

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną oraz firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000