Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23 marca 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
350,- zł od osoby
315,- zł Cena dla członków

Zeznanie roczne PIT za rok 2022

 

7 godzin - online

 

 • nowe zwolnienia i ulgi od roku 2022, m.in.: osoby z 4 dzieci, pracujący emeryci, zasiłek macierzyński, składki na rzecz związków zawodowych, wybrane odliczenia związane z działalnością gospodarczą,
 • zmiany w dotychczasowych ulgach PIT za 2022 r., m.in.: ulga rehabilitacyjna, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ponowna zmiana skali podatkowej od 1 lipca 2022 r. wraz z dalszymi konsekwencjami,
 • wspólne opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących za rok 2022,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej (podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – odliczenie od dochodu (zaliczenie do kosztów) lub odliczenie od przychodu albo podatku,
 • zmiana zasad składania PIT-28 za rok 2022
 • zmiana formy opodatkowania za rok 2022 – po zakończeniu roku
 • mechanizm porównania rozliczenia PIT za 2022 r. wg nowych i „nowszych” zasad
 • rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce
 • wzory zeznań za rok 2022
 • problemy praktyczne związane ze sporządzeniem zeznań za rok 2022

 

WYKŁADOWCA: LESZEK LEWANDOWICZ - doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; w SKwP pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego w Warszawie oraz Sekretarza Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe), wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Wpłaty prosimy dokonywać przed szkoleniem na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.
Odbycie się szkolenia jest uwarunkowane od ilości chętnych osób - przed szkoleniem przesyłamy potwierdzenia e-mailowo.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000