W dniu 23 maja 2019 roku odbyło się XXIII Okręgowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Koszalinie, na którym zatwierdzony został program działania na lata 2019-2022:

1. Propagowanie :

  • różnych form doskonalenia zawodowego w dziedzinie rachunkowości, prawa podatkowego oraz możliwości stosowania nowych technik prowadzenia ksiąg
  • rangi zawodu księgowego wynikającej ze znaczenia zagadnień jakimi się zajmuje ,
  • zasad  etyki  zawodowej oraz wiedzy księgowych o tym  jakie oczekiwania stawia przed nimi profesjonalne wykonywanie zawodu,
  • popularyzowania wiedzy związanej z rozwojem nauki rachunkowości.

2. Prowadzenie szeroko rozumianej akcji edukacyjnej związanej z uzyskiwaniem certyfikatów i zaświadczeń o uzyskaniu wymaganej  prawem wiedzy uprawniającej do wykonywania zawodu, oraz dotyczącej prawa bilansowego, podatkowego, prawa pracy i prawa o ubezpieczeniach społecznych.

3. Kontynuowanie różnorodnych  form współpracy z Politechniką Koszalińską w zakresie  rachunkowości .

4. Współpraca  Oddziału ze szkołami  średnimi o profilu ekonomicznym zarówno w zakresie prezentacji  działalności SKwP  jak i we wspieraniu doskonalenia  umiejętności uczniów w dziedzinie rachunkowości.

5. Dalsza  współpraca z  Radą Regionalną PIBR. w Koszalinie w szczególności:

  • organizowanie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów
  • kontynuowanie spotkań środowiskowych,
  • popularyzowanie wśród biegłych rewidentów, organizowanych przez Oddział  spotkań klubowych i innych form poszerzania wiedzy,

6. Prowadzenie działalności na rzecz członków stowarzyszenia w formie Klubu Seniora i Klubu Młodego Księgowego.

7. Uczestnictwo w  konferencjach i spotkaniach organizowanych przez  Zarząd Główny SKwP, a szczególnie  dotyczących  zintegrowanego systemu szkoleń.

8. Organizacje corocznych uroczystych  obchodów Dnia Księgowego.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000