W każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 15.30 odbywają się spotkania klubowe członków SKwP i biegłych rewidentów.
W trakcie spotkania wykładowca referuje określony temat, a następnie zadawane są pytania i prowadzone dyskusje z uczestnikami.
Bardzo prosimy o nadsyłanie pytań, nurtujących problemów, które chcieliby Państwo, aby były poruszane na spotkaniach klubowych na nasz adres e-mail: szkolenia@koszalin.skwp.pl (z dopiskiem pytania na spotkania klubowe)
WYKAZ   TEMATÓW
spotkań klubowych biegłych rewidentów i księgowych,
organizowanych  w Koszalinie  w okresie szkoleniowym 2019-2020 r.

  • w związku z odwołaniem zajęć i spotkań spowodowanych epidemią koronawirusa, terminy spotkań klubowych od marca 2020 ulegną zmianie.
DATA SPOTKANIA   

 TEMAT WYKŁADU, ODCZYTU BĄDŹ INFORMACJI

 17.09.2019r.  godz. 15.30   

Samochód w firmie w świetle przepisów podatkowych

 29.10.2019r.    godz. 15.30

Jednolity Plik Kontrolny - zmiany.

26.11.2019r.    godz. 15.30

Inwentaryzacja - najczęściej występujące nieprawidłowości.
 30.12.2019r.  godz. 15.30   Płatnik - ustalanie wysokości zaliczki w podatku dochodowym (PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11)

28.01.2020r.    godz. 15.30

Podatek dochodowy w działalności - wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

25.02.2020r.    godz. 15.30

Polityka rachunkowości - wybrane zagadnienia

Termin do uzgodnienia    godz. 15.30

Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych i inne składniki majątkowe w ujęciu podatkowym i rachunkowym

Termin do uzgodnienia    godz. 15.30

Prawo pracy - wybrane zagadnienia.
  Termin do uzgodnienia    godz.  15.30 Wartości Niematerialne i Prawne - wybrane zagadnienia.

Termin do uzgodnienia godz.15.30

Prawa i obowiązki podatników na gruncie ordynacji podatkowej.

Miejsce spotkań: 
sala klubowa Oddziału Okręgowego SK Koszalin, ul. Zwycięstwa 148

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000