W każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 15.30 odbywają się spotkania klubowe dla członków SKwP i biegłych rewidentów.
W trakcie spotkania wykładowca referuje określony temat, a następnie zadawane są pytania i prowadzone dyskusje z uczestnikami.
Bardzo prosimy o nadsyłanie pytań, nurtujących problemów, które chcieliby Państwo, aby były poruszane na spotkaniach klubowych na nasz adres e-mail: szkolenia@koszalin.skwp.pl (z dopiskiem pytania na spotkania klubowe)

WYKAZ NAJNOWSZYCH  TEMATÓW
spotkań klubowych biegłych rewidentów i księgowych,
organizowanych  w Koszalinie  w okresie szkoleniowym 2020-2021 r.

DATA SPOTKANIA   

 TEMAT WYKŁADU, ODCZYTU BĄDŹ INFORMACJI

 29.09.2020 r.   godz. 15.30   

Rozwiązania podatkowe dotyczące dofinansowania wynagrodzeń , zwolnienia z wpłat na ZUS, otrzymanych pożyczek , postojowego i subwencji.

 27.10.2020 r.    godz. 15.30

Wybrane zagadnienia z prawa pracy w aspekcie przepisów dotyczących tarczy antykryzysowej.

24.11.2020 r.  godz. 15.30

Inwentaryzacja w firmie – najczęściej występujące nieprawidłowości.

 15.12.2020 r.  godz. 15.30  

Świadczenia na rzecz pracowników, a koszty i przychody podatkowe.

26.01.2021 r.  godz. 15.30

Rozliczenie podatku PIT za 2020 rok.

23.02.2021 r.   godz. 15.30

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia.

30.03.2021 r.  godz. 15.30

Jednorazowa amortyzacja – omówienie problemów praktycznych.

27.04.2021 r.  godz. 15.30

Ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia.
 25.05.2021 r.  godz. 15.30 Różnice kursowe w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego.

29.06.2021 r.  godz. 15.30

Prawo pracy, umowy o pracę, zlecenia, o dzieło i orzecznictwo.

Miejsce spotkań: 
sala klubowa Oddziału Okręgowego SK Koszalin, ul. Zwycięstwa 148

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000