W trakcie spotkania wykładowca referuje określony temat, a następnie zadawane są pytania i prowadzone dyskusje z uczestnikami.
Bardzo prosimy o nadsyłanie pytań, nurtujących problemów, które chcieliby Państwo, aby były poruszane na spotkaniach klubowych na nasz adres e-mail: szkolenia@koszalin.skwp.pl (z dopiskiem pytania na spotkania klubowe).

WYKAZ NAJNOWSZYCH  TEMATÓW
spotkań klubowych biegłych rewidentów i księgowych,
organizowanych  w Koszalinie  w okresie szkoleniowym 2023-2024 r.

Lp. Data spotkania Temat wykładu, odczytu bądź informacji
 

1.

26.09.2023 godz. 15.30 Istotne aspekty polityki rachunkowości w firmie
 

2.

31.10.2023 godz. 15.30 Inwentaryzacja w firmie najczęściej występujące nieprawidłowości.
 

3.

28.11.2023 godz. 15.30 Dokumentacja pracownicza najczęściej występujące nieprawidłowości.
 

4.

19.12.2023 godz. 15.30 Płatnik –ustalanie wysokości zaliczek w podatku dochodowym PIT4R , PIT8AR ,   PIT 11/
 

5.

30.01.2024 godz. 15.30 Podatek dochodowy w działalności –wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 

6.

27.02.2024 godz. 15.30 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w działalności gospodarczej –wybrane zagadnienia.
 

7.

26.03.2024 godz. 15.30 Ubezpieczenia społeczne –wybrane zagadnienia.
 

8.

30.04.2024 godz. 15.30 Jednorazowa amortyzacja – omówienia problemów praktycznych.
 

9.

28.05.2024 godz. 15.30 Różnice kursowe w ujęciu  prawa  bilansowego i podatkowego
10. 25.06.2024 godz. 15.30 Prawo pracy, umowy o pracę zlecenia, o dzieło - orzecznictwo

Miejsce spotkań: 

spotkania w trybie online lub sala klubowa Oddziału Okręgowego SK Koszalin, ul. Zwycięstwa 148

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny dla członków Stowarzyszenia.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000