SKŁAD ZARZĄDU - kadencja 2019-2022:

Zarząd 

Prezes - Danuta BUCHOWIECKA

Z-ca Prezesa - Helena BURAK

Z-ca Prezesa - Mirosława KACZYŃSKA

Skarbnik - Dariusz NOWACZEK

Sekretarz - Wiesława NATKAŃSKA

Członek - Jolanta DWULIT

Członek - Danuta MIŚKO

Członek - Anna PASZKIEWICZ

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Irena KULIK

Z-ca Przewodniczącego -  Maria KOCIĘCKA

Członek Komisji - Renata ADAMSKA

Członek Komisji - Lucjan SOWIŃSKI

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Natalia DIAKUN

Z-ca Przewodniczącego - Anna PABIS-JACYNO

Członek - Marianna LIPIŃSKA

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000