SKŁAD ZARZĄDU - kadencja 2023-2026:

Zarząd 

Prezes - dr Anna PASZKIEWICZ

Z-ca Prezesa - Mirosława KACZYŃSKA

Z-ca Prezesa - Katarzyna POLAK

Skarbnik - Danuta BUCHOWIECKA

Sekretarz - Wiesława NATKAŃSKA

Członek - Helena BURAK

Członek - Anna GRUSZCZYŃSKA

Członek - Danuta MIŚKO

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Izabela SUPROŃ

Z-ca Przewodniczącego -  Lucjan SOWIŃSKI

Członek Komisji - Marianna LIPIŃSKA

Członek Komisji - Maria KOCIĘCKA

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Ewa ŚWITEK-STEFAŃSKA

Z-ca Przewodniczącego - Halina ANDRZEJEWSKA

Członek - Rafał SIWEK

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000