Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
1150,- zł od osoby
1035,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Płace i ubezpieczenia społeczne ( ON-LINE)

 (65 godz. zajęć dydaktycznych)

 Rozpoczęcie kursu 16.09.2024r godz.16:15

WOLNE MIEJSCA!!!

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy

 

1 16.09.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
2 18.09.2024r. środa 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
3 20.09.2024r. piątek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
4   23.09.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
5 25.09.2024r. środa 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
6 27.09.2024r. piątek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
7 04.10.2024r. piątek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
8 07.10.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
9 09.10.2024r. środa 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
10 11.10.2024r. piątek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
11 14.10.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
12 16.10.2024r. środa 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
13 18.10.2024r. piątek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.


Cel:

- przygotowanie do pracy w działaniach płacowo-kadrowych, praktyczne opanowanie
umiejętności wyliczania poszczególnych składników wynagradzania przy
wykorzystywaniu programu finansowo - księgowego. Umiejętności sporządzania
dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych przy zastosowaniu programu PŁATNIK.
Kurs polecanych dla osób przygotowujący się do podjęcia pracy lub pracujących
w działach płacowo-kadrowych, dla innych osób wykorzystujących w wykonywanym
zawodzie umiejętności rozliczania i naliczania wynagrodzeń oraz prowadzących własną
działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.

Program:

I. Płace
1. Przychody i koszty uzyskiwania przychodów ze stosunku pracy.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych a składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
3. Naliczanie ekwiwalentów za urlop, godziny nadliczbowe, okresy choroby pracownika.
4. Wynagrodzenia jako aspekt dochodu pracownika i kosztu pracodawcy
5. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.
6.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady rozliczania, wykorzystywania i
opodatkowania świadczeń.
7. PFRON - obowiązki, uprawnienia pracodawców.
II. Ubezpieczenia społeczne
1.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, składki na ubezpieczenia społeczne i ich
podstawa.
2.Płatnicy składek, osoby ubezpieczone, współpracujące z osobami prowadzącymi działalność
gospodarczą.
3. Ubezpieczenia zdrowotne.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5. Program PŁATNIK - Szkolenie z praktycznym wykorzystaniem.

Organizacja:

  • system popołudniowy  dwa razy w tygodniu w godz. od 16:15 do 20:15

 

Wymagania sprzętowe:

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę microsoft teams. Każdy uczestnik otrzyma login i hasło z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

Dodatkowe informacje:

- absolwenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Opłata:

- 1150,- zł od osoby
- 1035,- zł dla pracowników członków wspierających oddział

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.652).

WYKŁADOWCA:

Agnieszka Janiak -  wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000