DOFINANSOWANIA NA KURSY

 

DOFINANSOWANIA NA KURSY I SZKOLENIA:

 

1. Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Przeznacza się je na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Osoby według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej mogą skorzystać ze środków KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Więcej Informacji na stronie PUP Koszalin 

OSOBY ZAINTERESOWANE W PAŃSTWA FIRMIE PROSIMY O KONTAKT Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
telefon: +48 94 34 55 700
faks: +48 94 34 55 750
e-mail: szko@praca.gov.

2. Baza Usług Rozwojowych:

Oferujemy usługi doradcze związane z użytkowaniem Bazy Usług Rozwojowych oraz wspomagamy proces aplikowania o środki za pomocą platformy.

Osoby zainteresowane mogą pozyskać współfinansowanie ze środków publicznych, w tym EFS za pośrednictwem Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Projekt skierowany jest do firm, mających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie 50% – 80% w zależności od województwa, gdzie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie na bieżąco wyświetlane są aktualne usługi.

Pozostałe aktualności

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000